Course code SKOG102

SKOG102 Innføring i skogforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Line Nybakken
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Ole Martin Bollandsås, Marit Helene Lie, Tron Haakon Eid
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skog som ressurs. Grunnleggende teori ved registrering av ressurser i skog med særlig vekt på tømmerressurser og biomasse til energiproduksjon. Grunnleggende skogbiologi (økologi, dynamikk og menneskelige inngrep). Introduksjon til vekst og produksjon i skog. Elementær skogøkonomi.
Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal studenten ha:

Kunnskap:

Basiskunnskaper i sentrale fagområder for skogforvaltning, så som skogbiologi, skogskjøtsel, tremåling, skogproduksjon og skogøkonomi

Ferdigheter:

  • kjennskap til bruk av utsyr og tabellverktøy for å kunne bestemme volum av enkelttrær og bestand

 Generell kompetanse:

Et grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og sans for tverrfaglig problemløsning ved forvalting av skog

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og selvstudium brukes for å oppnå læringsresultatene i kunnskap og forståelse.
Læringsstøtte:
Studenter som har meldt seg opp i emnet, har webstøtte i Canvas. Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres ved undervisningsstart samt på emnesidene.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Bestått 3 obligatoriske øvingsoppgaver.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen (3t).
Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen og diskuterer med emneansvarlig om læringsmålene er oppnådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
5 studiepoeng mot SKOG100.
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått