Course code SKOG101

SKOG101 Skogteknologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Jan Bjerketvedt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-SF, førsteårs skogbruksstudenter.
Emnets innhold:
Tømmerhogst: Motorsager, hogstmaskiner, hogstteknikk, aptering. Tømmertransport: Landbrukstraktor, lassbærer, stammelunner m.m. Etablering av ny skog: Markberedning, planting, etterarbeider. Treteknologi: Trevirkets egenskaper og bruksmuligheter, trelastindustri og annen skogindustri, tømmermåling, sagbruksøvelser, sortering av tømmer og trelast.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal forstå og kunne gjøre rede for de viktigste metodene og utstyret som brukes ved hogst og transport av tømmer, og andre arbeidsoppgaver i skogbruket. De skal også kjenne til de viktigste industritypene som bruker tømmer som råstoff, og hvordan dette råstoffet bedømmes og klassifiseres.

Ferdigheter:

Studentene skal gjennom øvinger oppnå egne ferdigheter i planting, rydding, hogst, transport og skur av tømmer.

Generell kompetanse:

Studentene skal etter endt emne ha en teoretisk og praktisk basiskunnskap om de skoglige aktiviteter emnet omfatter.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger 10%, øvingsjournal 20%, utferder og ferdighetsøvinger 70%.
Læringsstøtte:
Canvas benyttes som læringsstøtte.
Pensum:
Kompendier og forelesningsnotater.
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG100 eller SKOG102
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, øvelser og utferder
Vurderingsordning:
Karakteren "Bestått" gis på bakgrunn av godkjent øvingsjournal, samt godkjent deltagelse i obligatoriske aktiviteter.
Sensor:
Ekstern sensor fra NIBIO
Merknader:
Ferdighetsøvinger ved Søve vgs. på Ulefoss i Telemark. Godkjent personlig verneutstyr for skogsarbeid er påkrevet. Reisekostnader Ås-Ulefoss t/r dekkes. Ved kjøring med privatbiler må det være min. 3 studenter pr bil. Overnatting på internat dekkes av MINA. Mat i kantine betales av studentene. Kjøkkenet håndterer de fleste matallergier (melkeallergi, sølliaki o.l.) og legger til rette for spesielle matønsker som vegetarmat o.l. Helgeopphold på internatet er ikke mulig.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
110 timer, inkludert studentens egeninnsats, fordelt over tre uker. 10 timer forelesninger og 100 timer øvinger i felt (inkl. arbeidsjournal).
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått