Course code SKOG101

SKOG101 Skogteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jan Bjerketvedt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: B-SF, andreårs skogfagsstudenter.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Tømmerhogst: Motorsager, hogstmaskiner, hogstteknikk, aptering.
  • Tømmertransport: Landbrukstraktor, lassbærer, stammelunner m.m.
  • Etablering av ny skog: Markberedning, planting, etterarbeider.
  • Treteknologi: Trevirkets egenskaper og bruksmuligheter, trelastindustri og annen skogindustri, tømmermåling, sagbruksøvelser, sortering av tømmer og trelast.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal forstå og kunne gjøre rede for de viktigste metodene og utstyret som brukes ved hogst og transport av tømmer, og andre arbeidsoppgaver i skogbruket. De skal også kjenne til de viktigste industritypene som bruker tømmer som råstoff, og hvordan dette råstoffet bedømmes og klassifiseres.

Ferdigheter:

Studentene skal gjennom øvinger oppnå egne ferdigheter i planting, rydding, hogst, transport og skur av tømmer.

Generell kompetanse:

Studentene skal etter endt emne ha en teoretisk og praktisk basiskunnskap om de skoglige aktiviteter emnet omfatter.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger 10%, øvingsjournal 20%, utferder og ferdighetsøvinger 70%.
Læringsstøtte:
Canvas benyttes som læringsstøtte.
Pensum:
Kompendier og forelesningsnotater.
Anbefalte forkunnskaper:
SKOG100 eller SKOG102
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, øvelser og utferder
Vurderingsordning:

Mappe bestående av øvingsjournal.

Karakteren "Bestått" gis på bakgrunn av godkjent øvingsjournal, samt godkjent deltagelse i obligatoriske aktiviteter.

Sensor:
Ekstern sensor fra NIBIO.
Merknader:
Ferdighetsøvinger ved Søve vgs. på Ulefoss i Telemark. Godkjent personlig verneutstyr for skogsarbeid er påkrevet. Reisekostnader Ås-Ulefoss t/r dekkes. Ved kjøring med privatbiler må det være min. 3 studenter pr bil. Overnatting på internat dekkes av MINA. Mat i kantine betales av studentene. Kjøkkenet håndterer de fleste matallergier (melkeallergi, sølliaki o.l.) og legger til rette for spesielle matønsker som vegetarmat o.l. Helgeopphold på internatet er ikke mulig.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
110 timer, inkludert studentens egeninnsats, fordelt over tre uker. 10 timer forelesninger og 100 timer øvinger i felt (inkl. arbeidsjournal).
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått