Course code SKOG100

SKOG100 Skogforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Line Nybakken
Medvirkende: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson, Ole Martin Bollandsås, Marit Helene Lie, Tron Haakon Eid
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>Førsteprioritet: B-SF</p><p>Andreprioritet: B-ØN og B-FORNY</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skog som ressurs. Grunnleggende skogbotanikk. Grunnleggende teori og feltarbeid ved registrering av ressurser i skog med særlig vekt på tømmerressurser og biomasse til energiproduksjon. Grunnleggende skogbiologi (økologi, dynamikk og menneskelige inngrep). Introduksjon til vekst og produksjon i skog. Elementær skogøkonomi.
Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal studenten ha:

Kunnskap:

Basiskunnskaper i sentrale fagområder for skogforvaltning, så som skogbiologi, skogskjøtsel, tremåling, skogproduksjon og skogøkonomi.

Ferdigheter: 

  • Grunnlag for å kunne bestemme skogens vegetasjonstype og derav produksjonsevne.
  • Kjennskap til bruk av utstyr og tabellverktøy for å kunne bestemme volum av enkelttrær og bestand 

Generell kompetanse:

Et grunnlag for bevisste holdninger til forvalterrollen og sans for tverrfaglig problemløsning ved forvaltning av skog.

Læringsaktiviteter:
- Forelesninger, utferd, gruppearbeid og feltøvelser, samt selvstudium, brukes for å oppnå læringsresultatene i kunnskap og forståelse. - Feltøvelser og beregningsøvelser brukes for å oppnå læringsresultatene i ferdigheter. - Utferden og forelesninger brukes for å oppnå læringsresultatene i holdninger og etikk. - Problembasert prosjektoppgave brukes for oppnå læringsresultatene i kunnskap og forståelse, samt for å lære å arbeide i grupper og for å lære å presentere resultater skriftlig og muntlig.
Læringsstøtte:
Forhåndsomtale på https://nmbu.instructure.com/. Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kunngjøres ved undervisningsstart samt på kurssidene.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Hele augustblokka inkludert utferder og feltøvelser. I tillegg må 3 obligatoriske øvingsoppgaver være bestått.
Vurderingsordning:
Individuell test skogbotanikk (30%) Gruppeoppgave (20%) Avsluttende eksamen (3 t skriftlig) (50%). Alle eksamensdelene må være bestått for å få bestått i emnet
Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen og diskuterer med emneansvarlig om læringsmålene er oppnådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon mot SKOG102 med 5 studiepoeng.
Undervisningstid:
3-dagers utferd (augustblokk), opptil 5 dager feltøvelser (augustblokk), forøvrig 4 forelesningstimer pr. uke (høstparallell).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått