Course code SDP416

SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Jin Xue
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Annethvert år
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksmum 20
Undervises i periode:
June 5 - 9, 2023
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: PhD-studenter fra Fakultet for Landskap og Samfunn, NMBU har fortrinnsrett.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Målet med dette PhD-emnet er å gi doktorgradsstudenter muligheter til å skaffe seg utdypende kunnskap om kritisk realisme, og på denne måten bidra til deres generelle vitenskapsfilosofiske refleksjon. I tillegg til å gi en generell presentasjon av kritisk realisme, vil kurset legge spesiell vekt på følgende tema: tverrfaglig forskning, anvendelse av kritisk realisme i forskning, de metodologiske implikasjonene av å velge kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted.

Kurset består av tre deler: (1) en ukes forlesninger og diskusjoner på campus, (2) skriving av vitenskaplig artikkel, og (3) lesing av litteratur. 

Se den engelske beskrivelsen for detaljer om kursinnhold, oppgaver, forberedelser og søknad.

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført kurset vil PhD-studentene:
  • Beskrive grunnleggende ontologisk, epistemologisk og metodologiske posisjon til kritisk realisme;
  • Relatere og sammenligne kritisk realisme med andre vitenskapsteoretiske posisjoner;
  • Redegjøre, reflektere og anvende de følgende temaene fra kritiske realistisk ståsted: kausalitet, tverrfaglig forskning, retroduksjon, ideologi, diskurs og kritikk;
  • Identifisere relevans, fortrinn og utfordringer av kritisk realisme til studier innenfor miljø, utvikling og planlegging;
  • Benytte kritisk realisme til å reflektere metateoretisk eget PhD forskningsprosjekt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskussjoner, skriving og presentasjon av vitenskapelig paper, lesing av litteratur
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Obligatorisk litteratur:

Buch-Hansen, H., & Nielsen, P. (2020). Critical realism: Basics and beyond. Bloomsbury Publishing.

Danermark, B.; Ekström, M. & Karlsson, J. C. (2019): Explaining Society. Critical realism in the social sciences. Second edition. London/New York: Routledge.

Danermark, B. (2019). Applied interdisciplinary research: a critical realist perspective. Journal of Critical Realism, 18(4), 368-382.

Stigendal, M., & Novy, A. (2018). Founding transdisciplinary knowledge production in critical realism: implications and benefits. Journal of Critical Realism, 17(3), 203-220.

Fairclough, N., Jessop, R. & Sayer, A. (2002). Critical realism and semiosis. Journal of Critical Realism, 1, 2-10.

Skrede, J. & Hølleland, H. (2018). Uses of Heritage and beyond: Heritage Studies viewed through the lens of Critical Discourse Analysis and Critical Realism. Journal of Social Archaeology, 18(1), 77-96

Xue, J. (2022). A critical realist theory of ideology: Promoting planning as a vanguard of societal transformation. Planning Theory, 21(2), 109-131.

Næss, P. (2015). Critical Realism, Urban Planning and Urban Research. European Planning Studies, 23 (6), 1228-1244.

Næss, P. (2016). Built Environment, Causality and Urban Planning. Planning Theory & Practice, 17(1), 52-71.

Xue, J. (2012). A critical realist perspective on decoupling negative environmental impacts from housing sector growth and economic growth. Journal of Critical Realism, 11(4), 438-461.

Steffansen, R. (2016). Critical Realist Methodology Guiding Theory Development: The Case of the Norwegian Second Home Ownership Paradox. Journal of Critical Realism, 15(2), 122-141.

Patomäki, H. (2006). Realist ontology for futures studies. Journal of Critical Realism, 5(1), 1-31.

Benjaminsen, T. A., Reinert, H., Sjaastad, E., & Sara, M. N. (2015). Misreading the Arctic landscape: A political ecology of reindeer, carrying capacities, and overstocking in Finnmark, Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 69(4), 219-229.

Buch-Hansen, H., & Nesterova, I. (2021). Towards a science of deep transformations: Initiating a dialogue between degrowth and critical realism. Ecological Economics, 190, 107188.

Nesterova, I. (2022). Being in the World Locally: Degrowth Business, Critical Realism, and Humanistic Geography. Frontiers in Sustainability.

Forutsatte forkunnskaper:
Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, eiendom/eiendomsutvikling), folkehelsevitenskap, miljø- og utviklingsstudier eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program.
Anbefalte forkunnskaper:
Det anbefales at delatkerne på forhånd har gjennomført emnet SDP415 Theory of science for environment, development and planning studies.
Obligatorisk aktivitet:
Innsending og presentasjon av paper, kommentering av 1-2 av de andre deltakernes papers, deltakelse på minimum 80 % av forelesningene.
Vurderingsordning:
The assessment will be based primarily on the paper, with pass/not pass as the final evaluation.
Sensor:
Ikke bestemt ennå.
Merknader:
Kurset vil bare bli holdt hvis minst 5 deltakere er påmeldt
Normert arbeidsmengde:
5 ECTS (125 timer)
Opptakskrav:
Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, eiendom/eiendomsutvikling), folkehelsevitenskap, miljø- og utviklingsstudier eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program.
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:

Forelesninger og diskusjoner: 35 timer

Skriving av vitenskaplig artikkel: 30 timer

Lesing av litteratur: 60 timer

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått