SDP416 Kritisk realisme i miljø- utviklings- og planforskning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Jin Xue

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Minimum 5, maksmum 20

Frekvens:Annethvert år

Forventet arbeidsmengde:5 ECTS (125 timer)

Undervisnings- og vurderingsperiode:June 5 - 9, 2023

Om dette emnet

Målet med dette PhD-emnet er å gi doktorgradsstudenter muligheter til å skaffe seg utdypende kunnskap om kritisk realisme, og på denne måten bidra til deres generelle vitenskapsfilosofiske refleksjon. I tillegg til å gi en generell presentasjon av kritisk realisme, vil kurset legge spesiell vekt på følgende tema: tverrfaglig forskning, anvendelse av kritisk realisme i forskning, de metodologiske implikasjonene av å velge kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted.

Kurset består av tre deler: (1) en ukes forlesninger og diskusjoner på campus, (2) skriving av vitenskaplig artikkel, og (3) lesing av litteratur.

Se den engelske beskrivelsen for detaljer om kursinnhold, oppgaver, forberedelser og søknad.

Dette lærer du

Etter å ha gjennomført kurset vil PhD-studentene:

 • Beskrive grunnleggende ontologisk, epistemologisk og metodologiske posisjon til kritisk realisme;
 • Relatere og sammenligne kritisk realisme med andre vitenskapsteoretiske posisjoner;
 • Redegjøre, reflektere og anvende de følgende temaene fra kritiske realistisk ståsted: kausalitet, tverrfaglig forskning, retroduksjon, ideologi, diskurs og kritikk;
 • Identifisere relevans, fortrinn og utfordringer av kritisk realisme til studier innenfor miljø, utvikling og planlegging;
 • Benytte kritisk realisme til å reflektere metateoretisk eget PhD forskningsprosjekt.
 • Forelesninger, diskussjoner, skriving og presentasjon av vitenskapelig paper, lesing av litteratur
 • Obligatorisk litteratur:

  Buch-Hansen, H., & Nielsen, P. (2020). Critical realism: Basics and beyond. Bloomsbury Publishing.

  Danermark, B.; Ekström, M. & Karlsson, J. C. (2019): Explaining Society. Critical realism in the social sciences. Second edition. London/New York: Routledge.

  Danermark, B. (2019). Applied interdisciplinary research: a critical realist perspective. Journal of Critical Realism, 18(4), 368-382.

  Stigendal, M., & Novy, A. (2018). Founding transdisciplinary knowledge production in critical realism: implications and benefits. Journal of Critical Realism, 17(3), 203-220.

  Fairclough, N., Jessop, R. & Sayer, A. (2002). Critical realism and semiosis. Journal of Critical Realism, 1, 2-10.

  Skrede, J. & Hølleland, H. (2018). Uses of Heritage and beyond: Heritage Studies viewed through the lens of Critical Discourse Analysis and Critical Realism. Journal of Social Archaeology, 18(1), 77-96

  Xue, J. (2022). A critical realist theory of ideology: Promoting planning as a vanguard of societal transformation. Planning Theory, 21(2), 109-131.

  Næss, P. (2015). Critical Realism, Urban Planning and Urban Research. European Planning Studies, 23 (6), 1228-1244.

  Næss, P. (2016). Built Environment, Causality and Urban Planning. Planning Theory & Practice, 17(1), 52-71.

  Xue, J. (2012). A critical realist perspective on decoupling negative environmental impacts from housing sector growth and economic growth. Journal of Critical Realism, 11(4), 438-461.

  Steffansen, R. (2016). Critical Realist Methodology Guiding Theory Development: The Case of the Norwegian Second Home Ownership Paradox. Journal of Critical Realism, 15(2), 122-141.

  Patomäki, H. (2006). Realist ontology for futures studies. Journal of Critical Realism, 5(1), 1-31.

  Benjaminsen, T. A., Reinert, H., Sjaastad, E., & Sara, M. N. (2015). Misreading the Arctic landscape: A political ecology of reindeer, carrying capacities, and overstocking in Finnmark, Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 69(4), 219-229.

  Buch-Hansen, H., & Nesterova, I. (2021). Towards a science of deep transformations: Initiating a dialogue between degrowth and critical realism. Ecological Economics, 190, 107188.

  Nesterova, I. (2022). Being in the World Locally: Degrowth Business, Critical Realism, and Humanistic Geography. Frontiers in Sustainability.

 • Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, eiendom/eiendomsutvikling), folkehelsevitenskap, miljø- og utviklingsstudier eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program.
 • The assessment will be based primarily on the paper, with pass/not pass as the final evaluation.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ikke bestemt ennå.
 • Innsending og presentasjon av paper, kommentering av 1-2 av de andre deltakernes papers, deltakelse på minimum 80 % av forelesningene.
 • Kurset vil bare bli holdt hvis minst 5 deltakere er påmeldt
 • Forelesninger og diskusjoner: 35 timer

  Skriving av vitenskaplig artikkel: 30 timer

  Lesing av litteratur: 60 timer

 • PhD-studenter fra Fakultet for Landskap og Samfunn, NMBU har fortrinnsrett.
 • Ingen
 • Masterutdanning i planlegging, landskapsarkitektur, eiendom/eiendomsutvikling), folkehelsevitenskap, miljø- og utviklingsstudier eller annet relevant fag med karakter C eller bedre. Kurset må inngå som del av et godkjent eksisterende PhD-program.