Course code REIS300

REIS300 Naturbasert reiseliv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Øystein Aas
Medvirkende: Jan Vidar Haukeland, John Peter Fredman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter på master i naturbasert reiseliv
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Viktige tema i emnet vil være:

  • Kritisk drøfting og diskusjon av definisjoner av, og utfordringene for, bærekraftig naturbasert reiseliv
  • Ulike tilnærminger til forvaltning av bærekraftig naturbasert reiseliv. Forståelse av menneskelig atferd og atferdsendringer i og utenfor vernede naturområder.
  • Forståelse av sentrale aspekter av tilbudsiden, dvs. næringsstrukturer, produktkarakteristika og ressursavhengighet, inkludert offentlig-privat samarbeid.

I emnet skal det gjennomføres en utferd og skrives en prosjektoppgave

Læringsutbytte:

Kunnskap: Emnet skal gi en teoretisk bakgrunn for å analysere sentrale karakteristika ved bærekraftig naturbasert reiseliv, inkludert kunnskapsbaserte tilnærminger til forvaltning for bærekraft.

Ferdigheter: Studenten skal lære hvordan man skriver vitenskapelige rapporter innen dette fagområdet.

Generell kompetanse: Studentene skal være stand til å bidra i faglige diskusjoner og å bidra med kunnskap om temaet i forvaltningsmessige og kommersielle sammenhenger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Litteraturliste vil bli delt ut ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 og REIS202
Obligatorisk aktivitet:
Utferd
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave (teller 30%) og muntlig slutteksamen (teller 70%). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor på muntlig eksamen og fastsettelse av endelig eksamenskarakter.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 arbeidstimer inkludert undervisning og prosjektoppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave: 80 timer.
Eksamensdetaljer: :