Course code REIS300

REIS300 Naturbasert reiseliv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: John Peter Fredman
Medvirkende: Jan Vidar Haukeland, Øystein Aas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Viktige tema i emnet vil være:

  • Drøftinger av etterspørselen etter naturbasert reiseliv og friluftsliv i Norge
  • Analyser av aspekter ved tilbudssiden, dvs. næringens omfang, karakter, ressursgrunnlag og organisering
  • Studier av bærekraftig naturbasert reiseliv og implikasjoner for planlegging og forvaltning av naturressurser

I emnet skal det gjennomføres en utferd og skrives en prosjektoppgave

Læringsutbytte:

Kunnskap: Emnet skal gi en teoretisk bakgrunn for å analysere sentrale karakteristika ved det naturbaserte reiselivet.

Ferdigheter: Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter innen dette fagområdet.

Generell kompetanse: Studentene skal være fortrolig med naturbasert reiseliv som fenomen og være i stand til å delta i faglige diskusjoner.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Litteraturliste vil bli delt ut ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 og REIS202
Obligatorisk aktivitet:
Utferd
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave (teller 40%) og muntlig slutteksamen (teller 60%). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor på muntlig eksamen og fastsettelse av endelig eksamenskarakter.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 arbeidstimer inkludert undervisning og prosjektoppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave: 80 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått