Course code REIS300

REIS300 Naturbasert reiseliv

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Jan Vidar Haukeland
Medvirkende: John Peter Fredman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Viktige tema i emnet vil være: Sentrale trekk ved naturbasert reiseliv og friluftsliv i Norge. Forvaltning av reiseliv i verneområder. Miljøutfordringer, økoturisme, naturguiding, sertifisering av bedrifter. Kulturminnenes betydning for reiselivsproduktet. Markedet for naturbaserte reiselivstilbud. I emnet skal det gjennomføres en utferd og skrives en prosjektoppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Emnet skal gi en teoretisk bakgrunn for å analysere sentrale karakteristika ved det naturbaserte reiselivet.

Ferdigheter: Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter innen dette fagområdet.

Generell kompetanse: Studentene skal være fortrolig med naturbasert reiseliv som fenomen og være i stand til å delta i faglige diskusjoner.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave.
Læringsstøtte:
Emnet ha regen hjemmeside på http://fronter.com/umb/ med login: reis300, passord: gjest
Pensum:
Litteraturliste vil bli delt ut ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200.
Obligatorisk aktivitet:
Utferd
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave (teller 40%) og muntlig slutteksamen (teller 60%). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor ved karaktersetting på semesteroppgave og eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 arbeidstimer inkludert undervisning og prosjektoppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave: 40 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått