Detaljer om emnet REIS300

REIS300 Naturbasert reiseliv

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2021 .

Emneansvarlige: Øystein Aas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter på master i naturbasert reiseliv.
Emnets innhold:

Viktige tema i emnet vil være:

  • Kritisk drøfting og diskusjon av definisjoner av, og utfordringene for, bærekraftig naturbasert reiseliv på ulike skalaer.
  • Ulike tilnærminger til forvaltning av bærekraftig naturbasert reiseliv. Forståelse av menneskelig atferd og atferdsendringer samt påvirkning på økosystem og sosialt miljø i og utenfor vernede naturområder.
  • Forståelse av sentrale aspekter av tilbudssiden, dvs. produktkarakteristika og ressursavhengighet, inkludert offentlig-privat samarbeid. Betydningen av, og faglige tilnærminger til forståelsen av opplevelser i natur.

I emnet skal det gjennomføres en utferd og skrives en semesteroppgave.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten skal tilegne seg tilstrekkelig teoretisk bakgrunn for å analysere sentrale karakteristika ved bærekraftig naturbasert reiseliv, inkludert kunnskapsbaserte tilnærminger til forvaltning for bærekraft.

Ferdigheter: Studenten skal lære hvordan man skriver vitenskapelige rapporter innen dette fagområdet, presenterer forskningsresultater muntlig samt kritisk kunne vurdere forskningsarbeider på området.

Generell kompetanse: Studentene skal være stand til å bidra i vitenskapelig og profesjonelle diskusjoner og å bidra med kunnskap om temaet i forvaltningsmessige og kommersielle sammenhenger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd, kollokvier og individuell semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Litteraturliste vil bli delt ut ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 og REIS202
Obligatorisk aktivitet:
Utferd
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (teller 30%) og muntlig slutteksamen (teller 70%). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor på muntlig eksamen og på semesteroppgaven.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 250 arbeidstimer inkludert undervisning og prosjektoppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, utferd og semesteroppgave: 80 timer.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått