Detaljer om emnet REIS300

REIS300 Naturbasert reiseliv

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Øystein Aas
Medvirkende: Jan Vidar Haukeland, John Peter Fredman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Studenter på master i naturbasert reiseliv
Emnets innhold:

Viktige tema i emnet vil være:

  • Kritisk drøfting og diskusjon av definisjoner av, og utfordringene for, bærekraftig naturbasert reiseliv
  • Ulike tilnærminger til forvaltning av bærekraftig naturbasert reiseliv. Forståelse av menneskelig atferd og atferdsendringer i og utenfor vernede naturområder.
  • Forståelse av sentrale aspekter av tilbudsiden, dvs. næringsstrukturer, produktkarakteristika og ressursavhengighet, inkludert offentlig-privat samarbeid.

I emnet skal det gjennomføres en utferd og skrives en prosjektoppgave

Læringsutbytte:

Kunnskap: Emnet skal gi en teoretisk bakgrunn for å analysere sentrale karakteristika ved bærekraftig naturbasert reiseliv, inkludert kunnskapsbaserte tilnærminger til forvaltning for bærekraft.

Ferdigheter: Studenten skal lære hvordan man skriver vitenskapelige rapporter innen dette fagområdet.

Generell kompetanse: Studentene skal være stand til å bidra i faglige diskusjoner og å bidra med kunnskap om temaet i forvaltningsmessige og kommersielle sammenhenger.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid.
Pensum:
Litteraturliste vil bli delt ut ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
REIS200 og REIS202
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Utferd
Vurderingsordning:
Prosjektoppgave (teller 30%) og muntlig slutteksamen (teller 70%). Alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor på muntlig eksamen og fastsettelse av endelig eksamenskarakter.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 arbeidstimer inkludert undervisning og prosjektoppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger, utferd og prosjektoppgave: 80 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått