Course code REIS200

Emneansvarlige: Stian Stensland
Medvirkende: Hilde Nikoline Hambro Dybsand, Knut Fossgard, John Peter Fredman
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Reiseliv som fenomen og næring.  Definisjon, begreper, karakteristikk, forsknings- og kunnskapsfelt. Det turistiske systemet, historie og vekst. Reiselivsproduktet. Reiselivsmarkedsføring. Destinasjonsutvikling. Miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser av reiseliv. Bærekraftig reiseliv
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Enmet gir en innføring i reiselivsteori. I løpet av emnet vil studentene tilegne seg kunnskap om reiseliv som fenomen og næring internasjonalt og i Norge, og hvordan en rekke organisasjoner arbeider for ulike deler av det naturbaserte reiselivet.

Ferdigheter:

Studentene får ferdigheter til å identifisere aktører og strukturer i reiselivet. De skal kunne utføre enklere analyser av reiselivsprosjekter og vurdere økonomiske, sosiale og miljømessige effekter av reiselivsnæringen.

Generell kompetanse:

Studentene skal etter endt emne ha kompetanse om reiselivet generelt og kunne reflektere over reiselivets rolle i samfunnet. Emnet gir nødvendig innsikt i reiselivsteori før man tar øvrige reiselivsemner ved masterprogrammet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, innovasjonscamp/utferd. Innovasjonscamp/utferd trolig 16-17. oktober 2019
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:

Weaver, D. - L. Lawton 2014. Tourism management. Fifth edition. Wiley.

Øvrig pensum, oppgis ved semesterstart.

Innovasjonscamp/utferd og forelesninger.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende innsikt i økonomisk-administrative fag.
Obligatorisk aktivitet:
Innovasjonscamp/utferd, trolig 16.-17. oktober 2019
Vurderingsordning:
Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen. 
Sensor:
Det benyttes intern og ekstern sensor ved karaktersetting på eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og Innovasjonscamp/utferd.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesning og Innovasjonscamp/utferd
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått