Course code REIS200

REIS200 Reiseliv som fenomen og næring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Stian Stensland
Medvirkende: Knut Fossgard, John Peter Fredman
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Reiseliv som fenomen og næring.  Definisjon, begreper, karakteristikk, forsknings- og kunnskapsfelt. Det turistiske systemet, historie og vekst. Reiselivsproduktet. Reiselivsmarkedsføring. Destinasjonsutvikling. Miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser av reiseliv. Bærekraftig reiseliv
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Enmet gir en innføring i grunnleggende reiselivsteori. I løpet av emnet vil studentene tilegne seg kunnskap om reiseliv som fenomen og næring internasjonalt og i Norge, og hvordan en rekke organisasjoner arbeider for ulike deler av det naturbaserte reiselivet.

Ferdigheter:

Studentene får ferdigheter til å identifisere aktører og strukturer i reiselivet. De skal kunne utføre enklere analyser av reiselivsprosjekter og vurdere økonomiske, sosiale og miljømessige effekter av reiselivsnæringen.

Generell kompetanse:

Studentene skal etter endt emne ha kompetanse om reiselivet generelt og kunne reflektere over reiselivets rolle i samfunnet. Emnet gir nødvendig innsikt i reiselivsteori før man tar øvrige reiselivsemner ved masterprogrammet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, Innovasjonscamp i lag med REIS202..
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:

Weaver, D. - L. Lawton 2014. Tourism management. Fifth edition. Wiley.

Øvrig pensum, oppgis ved semesterstart.

Innovasjonscamp og forelesninger.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende innsikt i økonomisk-administrative fag.
Obligatorisk aktivitet:
Innovasjonscamp
Vurderingsordning:
Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen. Karakter A-E /Ikke bestått.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor ved karaktersetting på eksamen.
Merknader:
Emnet er redusert med 5 stp i forhold til 2015 og tidligere. (5 Stp er overført til Reis202 som nå er utvidet)
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og Innovasjonscamp.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesning og Innovasjonscamp
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått