Course code REIS200

REIS200 Reiseliv som fenomen og næring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Medvirkende: Birger Vennesland, Knut Fossgard, John Peter Fredman
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Siste gang: 2015H
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Reiseliv som fenomen og næring, reiselivsproduktet, destinasjonsutvikling, lokaløkonomiske virkninger av reiseliv, naturbasert reiseliv, bærekraftig reiseliv.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

I løpet av emnet vil studentene tilegne seg generell kunnskap over reiseliv som fenomen og næring i Norge. De vil også få innsikt i hvordan en rekke organisasjoner arbeider for ulike deler av det naturbaserte reiselivet.

Ferdigheter:

Studentene vil skaffe seg ferdiheter om hvordan man kan utføre enklere analyser av reiselivsprosjekter, beregne lokaløkonomiske effekter, tilpasse prosjekter til lokale forhold med hensyn til ulike dimensjoner av bærekraftighet.

Generell kompetanse:

Studentene vil etter endt emne besitte kompetanse mht reiseliv generelt, og natubasert reiseliv mer spesielt. De vil få utvilket en forståelse av naturressursenes rolle for reiseliv som næring, samt besitte kompetanse om en rekke av reislivets organisasjoner og premissleverandører.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger og obligatorisk semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Kamfjord, G. 2011. Det helhetlige reiselivsproduktet. Bind 1. Weaver, D. - L. Lawton 2014. Tourism management. Fifth edition. Wiley. Utferder og forelesninger. Nærmere spesifisering av kapitler ved emnets oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende innsikt i økonomisk-administrative fag.
Obligatorisk aktivitet:
Utferden i emnet er obligatorisk.
Vurderingsordning:
Langsgående eksamen bestående av semesteroppgave (teller 30 %) og avsluttende 3 timers skriftlig eksamen (teller 70 %). Begge eksamensdelene må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor ved karaktersetting på eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og semesteroppgave.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
60 timer forelesning og semesteroppgave.
Eksamensdetaljer: :