REIS200 Reiseliv

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Hilde Nikoline Hambro Dybsand

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Ca. 125 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og Innovasjonscamp/utferd.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Reiselivet er verdens raskest voksende næring, og medfører dermed både utfordringer og muligheter for å oppnå FNs bærekraftsmål. I dagens verden berøres de fleste samfunnssektorer på en eller annen måte av reiselivet. Spesielt gjelder dette naturforvaltning, økonomi og lokalsamfunn. Emnet gir en forståelse av reiselivssystemet internasjonalt og i Norge. Sentrale tema videre er miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser av reiseliv, bærekraft, destinasjonsutvikling, drivkrefter, trender, markedsføring og reiselivsproduktet.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kunne beskrive og diskutere reiselivssystemet, dets historie, sentrale teorier - både i Norge og internasjonalt. Studenten skal kunne beskrive og diskutere bærekraft i reiselivet og de miljømessige, økonomiske og sosioøkonomiske konsekvensene av reiselivet.

Ferdigheter:

Gjennom teori fra forelesninger, pensum og innovasjoncampen skal studenten kunne identifisere muligheter, utfordringer og potensielle konflikter i utviklingen av en tenkt forretningside.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne reflektere over reiselivets rolle i samfunnet og for å oppnå FNs bærekraftsmål.

 • Forelesninger, gjesteforelesninger, innovasjonscamp/utferd over 2 dager. Studentene må ha med sin egen sovepose og sitt eget liggeunderlag på innovasjonscampen (ettersom vi kommer til å sove i telt eller lignende).
 • Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
 • Cooper, Chris 2022. Essentials of Tourism. Fourth edition. Sage Publishing.

  Øvrig pensum, oppgis ved semesterstart.

  Innovasjonscamp/utferd og forelesninger.

 • Avsluttende skriftlig eksamen 3,5 timer.

  En skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • En ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Det benyttes intern sensor ved karaktersetting på eksamen.
 • 1) Innovasjonscamp/utferd med overnatting. For de som ikke kan møte fysisk på Innovasjonscampen gis det alternativ gruppeoppgave.
 • Studentene må ha med sin egen sovepose og sitt eget liggeunderlag på innovasjonscampen. Stedet for innovasjonscampen er nytt hvert år, og informasjon om hvor årets innovasjonscamp gis ved oppstarten til emnet.
 • 30 timer forelesning og 15 timer Innovasjonscamp/utferd
 • GSK