Course code REIS200

REIS200 Reiseliv

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Stian Stensland
Medvirkende: Lovisa Molin, Hilde Nikoline Hambro Dybsand
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Reiselivet er verdens raskest voksende næring, og medfører dermed både utfordringer og muligheter for å oppnå FNs bærekraftsmål. I dagens verden berøres de fleste samfunnssektorer på en eller annen måte av reiselivet. Spesielt gjelder dette naturforvaltning, økonomi og lokalsamfunn. Emnet gir en forståelse av reiselivssystemet internasjonalt og i Norge. Sentrale tema videre er miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser av reiseliv, bærekraft, destinasjonsutvikling, drivkrefter, trender, markedsføring og produkt.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kunne beskrive og diskutere reiselivssystemet, dets historie, sentrale teorier i Norge og internasjonalt. Studenten skal kunne beskrive og diskutere bærekraft i reiselivet og de miljømessige, økonomiske og sosioøkonomiske konsekvensene av reiselivet.

Ferdigheter:

Gjennom teori fra forelesninger, pensum og innovasjoncampen skal studenten kunne identifisere muligheter, utfordringer og potensielle konflikter i utviklingen av en tenkt forretningside.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne reflektere over reiselivets rolle i samfunnet og for å oppnå FNs bærekraftsmål.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, innovasjonscamp/utferd over 2 dager.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:

Weaver, D. - L. Lawton 2014. Tourism management. Fifth edition. Wiley.

Øvrig pensum, oppgis ved semesterstart.

Innovasjonscamp/utferd og forelesninger.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende innsikt i økonomisk-administrative fag.
Obligatorisk aktivitet:
Innovasjonscamp/utferd med overnatting 5-6 oktober. For de som ikke kan møte fysisk på Innovasjonscampen gis det alternativ gruppeoppgave.
Vurderingsordning:

Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen, digital og hjemmeifra.

Sensor:
Det benyttes intern og ekstern sensor ved karaktersetting på eksamen.
Merknader:
Alle forelesninger skjer digitalt via ZOOM.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 125 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og Innovasjonscamp/utferd.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesning og 15 timer Innovasjonscamp/utferd
Eksamensdetaljer: Skriftlig hjemmeeksamen: Bestått / Ikke bestått