Detaljer om emnet REIS200

REIS200 Reiseliv

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2021 .

Emneansvarlige: Stian Stensland
Medvirkende: Hilde Nikoline Hambro Dybsand, John Peter Fredman
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Reiselivet er verdens raskest voksende næring, og medfører dermed både utfordringer og muligheter for å oppnå FNs bærekraftsmål. I dagens verden berøres de fleste samfunnssektorer på en eller annen måte av reiselivet. Spesielt gjelder dette naturforvaltning, økonomi og lokalsamfunn. Emnet gir en forståelse av reiselivssystemet internasjonalt og i Norge. Sentrale tema videre er miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser av reiseliv, bærekraft, destinasjonsutvikling, drivkrefter, trender, markedsføring og produkt.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal kunne beskrive og diskutere reiselivssystemet, dets historie, sentrale teorier i Norge og internasjonalt. Studenten skal kunne beskrive og diskutere bærekraft i reiselivet og de miljømessige, økonomiske og sosioøkonomiske konsekvensene av reiselivet.

Ferdigheter:

Gjennom teori fra forelesninger, pensum og innovasjoncampen skal studenten kunne identifisere muligheter, utfordringer og potensielle konflikter i utviklingen av en tenkt forretningside.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne reflektere over reiselivets rolle i samfunnet og for å oppnå FNs bærekraftsmål.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gjesteforelesninger, innovasjonscamp/utferd over 2 dager (trolig  siste halvdel av september).
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:

Weaver, D. - L. Lawton 2014. Tourism management. Fifth edition. Wiley.

Øvrig pensum, oppgis ved semesterstart.

Innovasjonscamp/utferd og forelesninger.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende innsikt i økonomisk-administrative fag.
Obligatorisk aktivitet:
Innovasjonscamp/utferd. For de som ikke kan møte fysisk på Innovasjonscampen gis det alternativ gruppeoppgave.
Vurderingsordning:
Avsluttende 3 timers skriftlig eksamen. 
Sensor:
Det benyttes intern og ekstern sensor ved karaktersetting på eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 125 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og Innovasjonscamp/utferd.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesning og 15 timer Innovasjonscamp/utferd
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått