Course code PPXP100

Emneansvarlige: Bente Klevenberg
Medvirkende: Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Elisabeth Iversen, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: 20 søkere tas opp fra samordnet opptak og 5 søkere tas opp fra 2. og 3. studieår med emner innen realfag.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet er organisert som en kombinasjon av undervisning i blokker og korte seminarer i paralleller (LUR - lunsj), selvstudier (mellomperiodearbeid) og praksisopplæring i utvalgte partnerskapsskoler i blokker.
Læringsutbytte:
Studenten skal gjøre rede for hvordan en legger til rette for læring i undervisningsfaget med basis i didaktisk relasjonstenkning. Studenten skal utvikle bevissthet om egen læringsprosess ved hjelp av samarbeid, veiledning og refleksjon.
Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og teori. 3 ukers gruppevis veiledet praksisopplæring i en skole fordelt på august- og januarblokka. Emnet er nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studentene veiledes i obligatoriske aktiviteter og i praksisopplæring.
Pensum:
Oversikt over litteratur deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:

For elever før Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ + 3MX/3KJ/3BI/3FY/3NA/(2KJ + 3BT)/(2BI + 3BT).

For elever etter Kunnskapsløftet: Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk(1+2)/Kjemi(1+2)/Biologi(1+2)/Informasjonsteknologi(1+2) /Geofag(1+2)/Teknologi og forskningslære(1+2) NMBU godkjenner også 3 NA

Obligatorisk aktivitet:
Det er obligatorisk fremmøte på teorisamlinger, samt i praksisopplæringen. Det skal i forbindelse med praksisen leveres en plan for praksis  i august og januar og  og en praksisrapport i august. For å få godkjent emnet, er det krav om minst 80% oppmøte på samlingene, godkjent praksisopplæring og godkjent praksisrapport.
Vurderingsordning:
Eksamen i emnet er en skriftlig didaktisk oppgave på 10-12 sider som leveres på Fronter i januar/februar.
Sensor:
Sensor deltar i avsluttende vurderingen av alle studentene.
Merknader:
Emnet inngår i LUR
Normert arbeidsmengde:
Ca. 300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
PPFD300 5 stp. PPPE300 5 stp.
Undervisningstid:
Blokker. Emnet består av 3 uker teorisamlinger. To uker samling i augustblokka og en ukesamling i januarblokka. I periodene mellom samlingene skal lærere og studenter bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å skrive, informere, veilede, levere inn oppgaver og kommunisere med de andre studentene, samt ha kontakt med biblioteker og databaser. Praksisopplæring i emnet består av 15 dager med gruppebasert veiledet praksisopplæring. Fem dager av praksisopplæringen gjennomføres i augustblokka, og 10 dager gjennomføres i januarblokka. Studentens praksisopplæring skal gjennomføres på en og samme praksisskole. I løpet av praksisperioden vil studentene få ett besøk av lærere fra UMB.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått