Course code PPUN400

PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Knut Omholt
Medvirkende: Michael Kirby Moulton, Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning i vårparallellen og undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Nytilsatte, fast vitenskapelig med undervisningsplikt ved NMBU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar opp sentrale læringsteorier knyttet til undervisning på høyskole-/universitetsnivå. Kurset er i stor grad erfaringsbasert, og kunnskapen blir prøvd ut i handling, ved at deltakerne selv legger opp og gjennomfører egen undervisning, under veiledning av hverandre og av lærerne.
Læringsutbytte:

Kandidaten 

  • kan formidle pedagogiske problemstillinger
  • kan videreutvikle egen kompetanse 
  • kan bidra til kollegers og institusjonens pedagogiske utvikling
  • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål knyttet til universitetspedagogikk
Læringsaktiviteter:
Forelesninger til å introdusere og gi oversikt over sentrale pedagogiske prinsipper, teorier og begreper. Gruppearbeid, seminarer og samtaler for at deltakerne skal klarlegge sitt eget forhold til det teoretiske stoffet og for at de skal utveksle erfaringer med hverandre. Øvinger for å få praktisk erfaring i stoffet. Skriftlig oppgave i fagidaktikk for å utvikle undervisningen i eget fag.
Pensum:
Oversikt deles ut.
Forutsatte forkunnskaper:
Deltakere må ha undervisningserfaring fra universitet/høgskole. Deltakerne må ha en vitenskapelig stilling.
Obligatorisk aktivitet:
Delta i minimum 80% av undervisningen. Overvære en kollegas undervisning og gi tilbakemelding på den, og selv ha en kollega til stede i en undervisningsøkt og få kommentarer til den.
Vurderingsordning:
Individuell skriftlig oppgave.
Sensor:
Ekstern sensor kontrollerer og godkjenner oppgaver og sensorveiledning, og deltar ved vurderingen av oppgavene fra et tilfeldig utvalg deltakere.
Merknader:
minst 12 studenter
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
20 timer forelesning. 15 timer gruppearbeid. 20 timer seminarer/samtale. 15 timer øvinger med veiledning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått