Course code PLV210

PLV210 Plantevern i grøntanlegg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Lars Olav Brandsæter
Medvirkende: Arne Stensvand, Ole Martin Eklo, Nina Svae Johansen, Richard Harvey Meadow, Anne-Marte Tronsmo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5.

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: <p>Bsc og MSc i PV/GM, B-LING, M- LA.</p><p></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Herbologi: Ugras, definisjon, formering, spredning, skade, klassifisering på biologisk og økologisk grunnlag, forekomst i Norge av de viktigste arter. Entomologi: Viktige skadedyr i grøntanlegg, identifisering, spredning. Plantepatologi: Årsaker til plantesjukdommer, diagnose, forskrifter om farlige skadegjørere, spredningsveier. Skadegjørerbekjemping: Prinsipper, betingelser og virkninger av forebyggende og direkte tiltak. Sidevirkninger av planteverntiltak. Bekjemping av skadegjørere i ulike situasjoner, løsning av praktiske plantevernproblemer i grøntanlegg.

Læringsutbytte:

Kunnskap tilstrekkelig for å lede og drive vedlikehold og tiltak mot skadegjørere innen grøntanlegg. Studenten skal kjenne de biologiske og økologiske egenskapene til de viktigste skadegjørerne (sjukdommer, skadedyr og ugras) i grøntanlegg, det prinsipielle grunnlaget for bekjempingstiltak, og kunne velge relevante tiltak. Kjenne biologiske og økologiske egenskaper hos de viktigste skadegjørerne i grøntanlegg. Lage bekjempelsesstrategier for skadegjørere ved etablering og vedlikehold av grøntanlegg. Velge plantevernstrategier som er i tråd med generelle holdninger for plantevern, med vekt på offentlige grøntanlegg.

Læringsaktiviteter:

Undervisninga vil bli gjennomført som forelesninger, demonstrasjoner, øvinger, gruppearbeid og seminar.

Læringsstøtte:
-
Pensum:

T. Hofsvang, H. E. Heggen og Inger Sundheim Fløistad 2004. Plantevern i grøntanlegg. Integrert bekjempelse.

Utleverte stensiler.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Øvinger, seminarer, innlevert og godkjent herbarium.

Vurderingsordning:

Tre timer skriftlig eksamen teller 60% av karakteren, herbarium 30% og øvelsejournal 10% .

Alle deler må være bestått.

Sensor:

Ekstern sensor blir brukt både ved utformingen og evaluering av eksamen.

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

300 timer.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:

Overlapping med PLV200 (tidligere PLV220, PLV230, PLV240) studiepoengreduksjon 5 stp.

Undervisningstid:

Forelesninger: 55 timer.

Øvinger i veksthus/lab/felt: 35 timer.

Seminar: 10 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått