Course code PLV200

PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Richard Harvey Meadow
Medvirkende: Dag Ragnar Blystad, Ingerd Skow Hofgaard, Arne Stensvand, Lars Olav Brandsæter, May Bente Brurberg, Ole Martin Eklo, Nina Svae Johansen, Sven Christer Magnusson
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka, augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: B-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Symptomer, tegn, påvisning og identifikajon av de viktigste plantesjukdommer (sopp, bakterier, virus), skadedyr (nematoder, insekter, midd og snegler) samt ulike typer ugras, blir gjennomgått i forelesninger, demonstrasjoner, øvinger og feltvandringer. Studentene skal lage herbarium med et representativt utvalg av de viktigste skadegjørerne. Studentene vil få kunnskap om skadegjørernes livssyklus og levevis gjennom forelesninger, øvinger og selvstudium. Prinsipper og metoder for bekjempelse av skadegjørerne vil bli undervist med vekt på strategier for tiltak som er bærekraftige.
Læringsutbytte:

Kunnskaper: - Skal kunne diagnostisere de viktigste skadegjørerne (sjukdommer, skadedyr og ugras) hos kulturplanter.

- Skal forstå hvordan de viktigste skadegjørere på kulturplanter overlever og spres (livssyklus).

- Skal kjenne de viktigste strategier og tiltak for bekjempelse av planteskadegjørere.

Ferdigheter: - Skal kunne beherske relevant fagterminologi.

- Skal kunne vurdere ulike tiltak mot plantesjukdommer, skadedyr og ugras, og velge optimal strategi og metode for bekjempelse.

- Skal kunne formidle begrunnede råd om tiltak.

Generell kompetanse: - Skal kunne finne og tilegne seg nytt fagstoff, og holde seg oppdatert på fagområdet.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner, laboratorieøvinger og feltvandringer. Selvstudium. Studentene skal lage herbarium med et representativt utvalg av de viktigste skadegjørerne. Underveisprøver, som for eksempel diagnostisering av skadegjørere.
Læringsstøtte:
Via Canvas. Direkte kontakt med lærere, men avtale av tid på forhånd via e-post anbefales.
Pensum:

Plant Diseases: Shumann,G.J and D'Arcy, C.J.(2009):Essential Plant Pathology. APS Press.

Landbruksentomologi: Hofsvang, T.(2011): Bekjempelse av skadedyr i jord- og hagebruk. Kompendium, elektronisk utgave.

Weed Science: Streibig, J.C and Andreasen, C. (2009): Weed Science. Compendium. KU-Life. SL books.

Tilleggspensum blir kunngjort på Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
Kjemi (KJM100), Botanikk (BOT100), Grunnleggende plantefysiologi (BOT130), Mikrobiologi (BIO130) og Genetikk (BIO120).
Anbefalte forkunnskaper:
Plantefysiologi (BOT200), Grunnleggende økologi (ECOL 100), Cellebiologi (BIO100), Organisk kjemi (KJM110), Biokjemi (KJB200), Generell zoologi (ZOOL100) og Insekter og edderkoppdyr (ZOOL220)
Obligatorisk aktivitet:

Herbarium.

Deltagelse på feltkurs og øvinger/gruppearbeid. NB! Det vil ofte være øving/gruppearbeid og forelesning i løpet av de samme timene. Da er det obligatorisk oppmøte.

Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen teller 70%. Herbarium, øvinger, rapporter og prøver teller 30%. 
Sensor:
Ekstern sensor brukes til eksamen.
Normert arbeidsmengde:
450 timer. Juniblokk: 150 timer Augustblokk: 50 timer Høstparallell: 250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Overlapping med 5 stp på PLV 210
Undervisningstid:
Forelesninger og demonstrasjoner ca 60 timer. Lab øvinger ca 30 timer. Feltvandring med etterarbeid ca 60 timer (juniblokk + augustblokk)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått