Course code PJH370

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
LAA115 Introduksjon til profesjonsstudiet NO 10
KJM410 Organisk massespektrometri (MS) EN, NO 10
KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko EN 10
LAA231 Grøntanleggsforvaltning og organisasjonsformer NO 10
KJM351 Eksperimentell radioøkologi EN 10
KJM350 Radiokjemi EN, NO 10
KJM340 Instrumentell uorganisk analyse NO 10
KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi EN, NO 10
KJM313 Massespektrometri EN, NO 10
KJM312 Naturstoffkjemi EN, NO 10
KJM310 Kromatografi EN, NO 10
LAA313 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser EN 10
KJM240 Analytisk kjemi NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
KJM211 Organisk kjemi påbygning NO 10
LAA307 Planlegging av gravplasser NO 10
KJM120 Uorganisk kjemi NO 10
KJM110 Organisk kjemi NO 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
KJB420 Proteomikk II EN, NO 10
LAA310 Vei og jernbane i landskapet NO 10
KJB310 Proteinkjemi EN, NO 10
KJB210 Eksperimentell og anvendt biokjemi NO 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
INF200 Videregående programmering EN 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk NO 10
MVI480 Prosessteknologi EN, NO 10
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning NO 10
NATF240 Fiskeforvaltning NO 10
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse NO 10
HFE400 Lipidmetabolisme EN, NO 10
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning EN 10
HFE310 Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon EN 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler EN, NO 10
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
PHG113 Landskapsplanter - grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
HFA301 Avlsverdiberegning EN, NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner NO 10