Course code PJH370

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STIN100 Biologisk data-analyse NO 10
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. EN, NO 5
STAT360 Teoretisk statistikk II EN, NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN 10
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
STAT200 Regresjon EN 5
STAT101 Prosjektbasert innføring i statistikk NO 10
STAT100 Statistikk NO 10
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-REAL Spesialpensum: 0
SPE-PHD-MINA Spesialpensum: 0
SPE-PHD-LS Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-PHD-KBM Spesialpensum: 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG303 Skogskjøtsel og skogproduksjon NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG220 Skogbehandling NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SDP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
SDP415 Vitenskapsteori i studier av miljø, samfunnsutvikling og planlegging EN 5
SDP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
SDP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
RØP320 Skogbiometri NO 5
REIS310 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning NO 5
REIS300 Naturbasert reiseliv EN 10
REIS220 Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv NO 5
REIS210 Naturveiledning NO 5
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 10
REIS200 Reiseliv EN 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
PPYD300 Yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
PPXP100 Ex. Paed. NO 10