Course code PJH370

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i stigende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
SYKKTR08 Sykdomskontroll (epidemiologi) NO 1.5
VET318 Sykdomskontroll NO 1.5
PLV200 Sykdommer, skadedyr og ugras i jord- og hagebruk NO 15
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
BUS312 Styring og organisering NO 10
AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter NO 10
KJM352 Stråling og strålevern EN, NO 5
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
BUS305 Strategiutvikling EN 5
AOS233 Strategiske prosesser og beslutningstaking EN 10
BUS313 Strategisk økonomistyring NO 10
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I NO 10
LAA360 Strategisk landskapsplanlegging NO 20
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling NO 5
NOVA-401 Strategier for beslutningsorientert ressursregistrering i et bærekraftig skogbruk EN 3
APL260 Store europeiske byer NO 5
LAA250 Stedsutvikling EN, NO 20
ECN303 Statistiske metoder for politikkvirkninger EN 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
VETPOP-100 Statistikk med epidemiologi NO 6
STAT100 Statistikk NO 10
FYS110 Statikk NO 5
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India EN 15
FYS476 Solenergi NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
DIFSMSEL Smådyrmedisin - selvstudium NO 3
SMDHM07-200 Smådyrmedisin NO 8.3
VET315 Smådyr- og hestemedisin NO 16.5
VETDIF SMVER Smittevernkurs fellesdel differensiering NO 3.5
VET322 Smittevern NO 2
EDS275 Skrivekurs EN 10
SKS300 Skogøkologi NO 10
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKS303 Skogskjøtsel NO 15
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
SKOG240 Skoglig driftsteknikk og logistikk NO 10
SKOG250 Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
RØP320 Skogbiometri NO 5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept EN, NO 5