Course code PJH370

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
HFH200 Ernæring av hest NO 5
HFE212 Ernæring av hund og katt NO 5
HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere NO 15
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
ERNÆRI07 Ernæringslære NO 7.5
VET305 Ernæringslære NO 7.5
HFH150C Etologi hest NO 5
HET320 Etologi hos hund og katt II NO 5
HFX221 Etologi hos hund og katt og avl på hund NO 5
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
EDS382 EUs sikkerhetspolitikk EN 10
NOVA-403 Evaluering av diagnostiske tester (i epidemiologisk forskning) EN 3
HFX209 Evolusjonsbiologi NO 10
BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance EN 5
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
BUS133 Excel for økonomer NO 5
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag NO 25
PPFD302 Fagdidaktikk i realfag 1 NO 15
PPFD303 Fagdidaktikk i realfag 2 NO 15
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10
ECN352 Fattigdom EN 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 5
GMGD211 Feltkurs i geomatikk NO 10
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
GMFO320 Flybåren laserskanning NO 10
FHV330 Folkehelsevitenskap NO 15
LAA327 Fordypning i LAA307 - planlegging av gravplasser NO 5
PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk EN, NO 20
LAA345 Fordypningsmodul av LAA340 eller LAA341 EN, NO 5
VET325 Fordypningsoppgave NO 20
VET324 Fordypningsoppgave NO 15
MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi EN, NO 5
HFE309 Forebyggende kvantitativ ernæring EN, NO 5
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
MATH001 Forkurs i matematikk NO 0
LAA224 Forming med vegetasjon NO 15