Course code PJH360

PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Sissel Torre, Siv Fagertun Remberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i Høstparallellen, januarblokk, vårparallell og juniblokk avhengig av hvilket emne det er tilknyttet av emnene PJH370, PLV321, PLV330 eller PLV340. og etter avtale med emneansvarlig. Med start/slutt i hver periode.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Semesteroppgave på masternivå innen plantevitenskap. Semesteroppgaven skal være knyttet til et av emnene PJH370, PLV321, PLV330 eller PLV340, og skal gi spesialisering i et tema innen disse.
Læringsutbytte:
For læringsutbytte se emnene  PJH370, PLV321, PLV330 og PLV340.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Det er studentens ansvar å finne og velge ut relevant litteratur for oppgaven og av passe omfang.
Forutsatte forkunnskaper:
Semesteroppgaven må knyttes opp mot et av disse emnene: PJH370, PLV321, PLV330 eller PLV340.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått