PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Sissel Torre, Siv Fagertun Remberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i Høstparallellen, januarblokk, vårparallell og juniblokk avhengig av hvilket emne det er tilknyttet av emnene PJH370, PLV321, PLV330 eller PLV340. og etter avtale med emneansvarlig. Med start/slutt i hver periode.

Om dette emnet

Semesteroppgave på masternivå innen plantevitenskap. Semesteroppgaven skal være knyttet til et av emnene PJH370, PLV321, PLV330 eller PLV340, og skal gi spesialisering i et tema innen disse.

Dette lærer du

For læringsutbytte se emnene PJH370, PLV321, PLV330 og PLV340.
  • Det er studentens ansvar å finne og velge ut relevant litteratur for oppgaven og av passe omfang.
  • Semesteroppgaven må knyttes opp mot et av disse emnene: PJH370, PLV321, PLV330 eller PLV340.
  • Semesteroppgave teller 100%
  • Ekstern sensor
  • Bestått/ Ikke bestått
  • Realfag