Course code PJH360

PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Sissel Torre
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i Høstparallellen, januarblokk, vårparallell og juniblokk avhengig av hvilket emne det er tilknyttet av emnene PJH300, PJH340, PJH350 og etter avtale med emneansvarlig. Med start/slutt i hver periode.
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Semesteroppgave
Læringsutbytte:
Se emnene PJH300, PJH340 og PJH350.
Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
Semesteroppgaven må knyttes opp mot et av disse emnene:PJH300, PJH340 og PJH350.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått