Course code PJH360

PJH360 Semesteroppgave i planteproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Sissel Torre
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i Høstparallellen, januarblokk, vårparallell og juniblokk. Med start/slutt i hver periode.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Semesteroppgave

Læringsutbytte:

Se emnene PJH300, PJH340 og PJH350.

Læringsaktiviteter:
-
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:

PJH300, PJH340 og PJH350, semesteroppgaven må knyttes mot et av disse emnene

Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Semesteroppgave teller 100%

Sensor:

Ekstern sensor

Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

150 timer

Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått