Course code PJH250

PJH250 Produksjon i veksthus

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sissel Torre
Medvirkende: Hans Ragnar Gislerød
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet fokuserer på sammenhengen mellom klimafaktorer og planters vekst og hvordan denne kunnskapen kan utnyttes for å optimalisere planteproduksjon i veksthus. Ulike kulturplanters respons på temperatur, lysklima, luftfuktighet og CO2 vil bli presentert og diskutert i forhold til produksjonsfaktorer som vekst, avling og kvalitet. I tillegg vil emnet omfatte veksthusteknologi, beskrivelser av dyrkingssystemer, dyrkingsmedier og gjødslingsstrategier for de vanligste kulturplantene i regulert klima. De ulike kulturenes krav til vekstforhold vil bli diskutert i forhold til miljøvennlig produksjon. Studentene vil utføre kortvarige og lengre vekstforsøk, registrere ulike vekst- og kvalitetsparametere og skrive rapporter. Utferder til aktuelle bedrifter vil gi studentene innblikk i praktiske utfordringer i Norsk veksthusproduksjon.
Læringsutbytte:
Emnets målsetting er å gi studentene kunnskap om produksjonssystemene for de mest vanlige kulturene i veksthus. Studentene skal oppnå forståelse for biologiske og tekniske utfordringer ved dyrking i regulert klima. Etter endt emne skal studentene kunne beskrive produksjonen av ulike kulturer og vite hvordan ulike klimafaktorene virker inn. Studentene skal også kunne måle klimaparametere og forstå hva målenhetene betyr samt å tolke vekstresponser hos planter.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser, utferder
Pensum:
Forelesninger, forlesningsnotater og diverse artikler Støttelitteratur: Bævre - Gislerød: Plantedyrking i regulert klima. Landbruksforlaget, Pettersen - Aa: produksjon av blomstrende potteplanter. Landbruksforlaget
Forutsatte forkunnskaper:
BOT130
Anbefalte forkunnskaper:
BOT200
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, godkjent deltagelse og godkjente rapporter fra  øvelsene
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer)
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriflig eksamen: A - E / Ikke bestått