Course code PJH240

PJH240 Grønnsaker og potet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Vårparallell Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: B-PV, M-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset legger vekt på vekst og utvikling hos potet og utvalgte grønnsaker. Produksjon av utplantingsplanter og planlegging av dyrkingsfelter. Effekt av plantetetthet og gjødsling på kvalitet og avling. Betydningen av vekstskifte. Økologisk dyrking vil også bli belyst. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker kvalitet gjennom lagring og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur, luftsammensetning og etylen.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Ha kunnskap om fysiologien til ulike typer grønnsaker, og hvordan de reagerer på klima og kulturtiltak
  • Ha kunnskap om dyrking, planlegging og planting
  • Ha kunnskap om produktkvalitet i felt, og hvordan denne ivaretas etter høsting gjennom lagring og håndtering. 

Ferdigheter:

  • Kunne etablere, ivareta og videreutvikle produksjon av grønnsaker
  • Kunne veilede og komme med anbefalinger til kommersielle dyrkere

Generell kompetanse:

  • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å fremskaffe og videreutvikle ny kunnskap innen fagområdet
  • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger og drøfte mulige løsninger med spesialister på fagområdet  
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, øvelser og studentpresentasjoner.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Lærebøker, vitenskapelige artikler og utlevert materiale.
Anbefalte forkunnskaper:
Generell kunnskap i plantefysiologi
Obligatorisk aktivitet:
Studentpresentasjoner, utferder og øvelser.
Vurderingsordning:
Digital skriftlig hjemmeeksamen i vårparallellen teller 100%
Sensor:
En ekstern sensor blir brukt for å evaluere eksamensbesvarelser.
Merknader:
Emnet vil bli gitt årlig i en prøveperiode. 
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 undervisningstimer per uke.
Eksamensdetaljer: Skriflig hjemmeeksamen: Bokstavkarakterer