Course code PJH240

PJH240 Grønnsaker og potet - biologi og dyrking

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>År med partall</p><p><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <p>B-PV, M-PV</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kurset legger vekt på vekst og utviklig hos potet og utvalgte grønnsaker. Produksjon av utplantingsplanter og planlegging av dyrkingsfelter. Effekt av plantetetthet og gjødsling på kvalitet og avling. Betydningen av vekstskifte. Økologisk dyrking vil også bli belyst. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker kvalitet gjennom lagring og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur, luftsammensetning og etylen.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha kunnskap om hvordan klima, dyrkingspraksis, gjødsling og vekstskifte påvirker avling og mat-kvalitet hos grønnsaker og potet. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om potet og grønnsaker som dyrkes på friland i Norge. Studentene skal i tilegg tilegne seg kunnskaper om kvalitet gjennom hele verdikjeden fra dyrking i felt til håndtering og lagring etter høsting.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, utferder, øvelser og studentpresentasjoner.

Læringsstøtte:

Fronter
Pensum:
Lærebøker, vitenskapelige artikler og utlevert materiale.
Anbefalte forkunnskaper:

Generell kunnskap i plantefysiologi

Obligatorisk aktivitet:

Studentpresentasjoner, utferder og øvelser.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen i høstparallellen teller 100%

Sensor:

En ekstern sensor blir brukt for å evaluere eksamens besvarelser.

Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:

Realfag

Undervisningstid:

4 undervisningstimer per uke.

Eksamensdetaljer: Skriflig eksamen: A - E / Ikke bestått