Course code PJH205

PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-PV studieretning Urbant landbruk
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Semesteroppgave i urbant landbruk forbeholdt for studenter som allerede har tatt PJH105 og ønsker å ta en videre fordypning i temaer knyttet til urbant landbruk.

Det tilbys en samling i starten av semesteret med mulighet for hjelp og en diskusjon rundt tema for semesteroppgaven, og ellers samling(er) og/eller individuell oppfølging av emneansvarlig og evt medveileder(e).

I slutten av semesteret vil det organiseres en dag hvor alle semesteroppgavene presenteres. 

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Kan beskrive og forklare en fordypning i et tema knyttet til urbant landbruk i skriftlig og muntlig form.

Ferdigheter:

Kan anvende faglig kunnskap til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor fagområdet

Kan gjøre et kritisk utvalg av litteratur, syntetisere kunnskap fra ulike disipliner og gjøre egne vurderinger

Generell kompetanse:

Kan presentere fagstoff innenfor fagområdet i skriftlig og muntlig form

Kan bruke faglig kunnskap på tvers av fagområder i diskusjoner

Læringsaktiviteter:
Studenten skal velge et relevant tema og arbeide selvstendig med semesteroppgaven med veiledning fra lærer(e). Studenten skal også presentere temaet/oppgaven i relevant fora. 
Læringsstøtte:
Canvas og individuell veiledning
Pensum:
Avhengig av tema på semesteroppgaven
Forutsatte forkunnskaper:
PJH105
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av oppgaven i slutten av semesteret
Vurderingsordning:
Semesteroppgave. Bestått/ikke-bestått
Sensor:
Ekstern sensor skal evaluere den skriftlige semesteroppgaven.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag  
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått