Course code PJH205

PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Sissel Torre, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard, Richard Harvey Meadow
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: B-PV studieretning Urbant landbruk
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Semesteroppgave i urbant landbruk. Emnet er ment som en videre fordypning i temaer knyttet til urbant landbruk for studenter som allerede har tatt emnet PJH105 Urbant landbruk.

Det tilbys en samling i starten av semesteret med mulighet for hjelp og en diskusjon rundt tema for semesteroppgaven.

I slutten av semesteret vil det organiseres en dag hvor alle semesteroppgavene presenteres. 

Læringsutbytte:
Emnet skal gi fordypning i et tema knyttet til urbant landbruk. Samtidig skal emnet gi trening og kunnskap i å innhente relevant litteratur og kritisk utvalg av dette, syntetisere kunnskap fra ulike disipliner og gjøre egne vurderinger, samt i skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff.
Læringsaktiviteter:
Studenten skal velge et relevant tema og arbeide selvstendig med semesteroppgaven med veiledning fra lærer(e). Studenten skal også presentere temaet/oppgaven i relevant fora. 
Læringsstøtte:
Canvas og individuell veiledning
Pensum:
Avhengig av tema på semesteroppgaven
Forutsatte forkunnskaper:
PJH105
Anbefalte forkunnskaper:
PJH105
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjon av oppgaven i slutten av semesteret
Vurderingsordning:
Semesteroppgave. Bestått/ikke-bestått
Sensor:
Sensor vil vurdere alle oppgavene og være til stede ved presentasjonene av disse.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag  
Eksamensdetaljer: :