PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Siv Fagertun Remberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell

Om dette emnet

Semesteroppgave i urbant landbruk forbeholdt for studenter som allerede har tatt PJH105 og ønsker å ta en videre fordypning i temaer knyttet til urbant landbruk.

Det tilbys en samling i starten av semesteret med mulighet for hjelp og en diskusjon rundt tema for semesteroppgaven, og ellers samling(er) og/eller individuell oppfølging av emneansvarlig og evt medveileder(e).

I slutten av semesteret vil det organiseres en dag hvor alle semesteroppgavene presenteres.

Dette lærer du

Kunnskap:

Kan beskrive og forklare en fordypning i et tema knyttet til urbant landbruk i skriftlig og muntlig form.

Ferdigheter:

Kan anvende faglig kunnskap til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor fagområdet

Kan gjøre et kritisk utvalg av litteratur, syntetisere kunnskap fra ulike disipliner og gjøre egne vurderinger

Generell kompetanse:

Kan presentere fagstoff innenfor fagområdet i skriftlig og muntlig form

Kan bruke faglig kunnskap på tvers av fagområder i diskusjoner

  • Studenten skal velge et relevant tema og arbeide selvstendig med semesteroppgaven med veiledning fra lærer(e). Studenten skal også presentere temaet/oppgaven i relevant fora.
  • Canvas og individuell veiledning
  • Avhengig av tema på semesteroppgaven
  • PJH105
  • Semesteroppgave. Bestått/ikke-bestått
  • Ekstern sensor skal evaluere den skriftlige semesteroppgaven.
  • Presentasjon av oppgaven i slutten av semesteret
  • B-PV studieretning Urbant landbruk
  • Bestått/ Ikke bestått
  • Realfag