Course code PJH105

PJH105 Urbant landbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Anna Marie Nicolaysen, Trine Aulstad Sogn Tomasgaard, Richard Harvey Meadow, Sissel Torre
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet tar for seg ulike trekk i urbant landbruk, med hovedvekt på plantedyrkingen. Emnet vil fokusere på grønne tak/vegger, bruk av mat- og prydplanter i et slikt miljø, hvor plantevekst og -utvikling, skjøtsel, plantevern, biologisk mangfold, teknologi, forurensning og mikroklima er viktige deler. De første forelesningene brukes til en kort innføring i biologi, som fotosyntese, spiring, jord, vann, gjødsling etc., slik at alle studenter får et felles faglig utgangspunkt, etterfulgt av fordypning i de ulike temaer nevnt ovenfor.
Læringsutbytte:
Målsettingen med emnet er at studentene skal få forståelse for betydningen av ikke-tradisjonell plantedyrking i urbane strøk og ellers steder hvor tradisjonell plantedyrking kan være en utfordring.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger
Læringsstøtte:
Fronter
Pensum:
Blir oppgitt første undervisningsdag
Vurderingsordning:
Langsgående eksamen. Bestått/ikke-bestått.
Sensor:
Sensor vil bli involvert i revidering og godkjenning av eksamensoppgaver.
Merknader:
For studenter som ønsker å fordype seg videre i emnet, kan en i tillegg ta emnet PJH205, hvor studenten kan fordype seg i en semesteroppgave på 5 sp innenfor et område av urbant landbruk.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått