Course code PJH102

PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Medvirkende: Sissel Torre, Siv Fagertun Remberg, Anne-Berit Wold, Per Anker Pedersen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig, kun augustblokk.</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter.

Undervises i periode:

Emnet går i augustblokka (08). 

Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: <p>BSc i Plantevitenskap.</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Produksjon av planter til mat og fôr, til pryd og rekreasjon, samt plantebruk til grøntanlegg og landskap. Gjennomgang av viktige grupper av kulturplanter/landskapsplanter, bruksområder og kvalitet av planteprodukter. Innføring om dyrkingssystemer og dyrkingsmåter på friland og i regulert klima. Introduksjon til viktige fagdisipliner innen plantevitenskap, som jord og planteernæring, plantevern og plantehelse, planteforedling og plantebioteknologi.

Læringsutbytte:

Studentene skal tilegne seg oversiktskunnskaper om planteproduksjon til mat, fôr, pryd og rekreasjon. De skal kjenne de viktigste kulturplantene og planter brukt i grøntanlegg og viktige begreper innen dyrking av planter. Emnet skal motivere for basisfag som grunnlag for videre studier i plantevitenskap, det skal gi faglig oversikt over de ulike disiplinene innen plantevitenskap og aktuelle spesialiseringer.


Læringsaktiviteter:

Feltforelesninger, demonstrasjoner, øvinger,  utferd, og noen oversiktsforelesninger. Utarbeiding av rapporter fra øvinger (maks 3). 


 

Læringsstøtte:

Web-støttet undervisning og faglig veiledning fra lærere.

Pensum:

Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.

Forutsatte forkunnskaper:

 
Obligatorisk aktivitet:
Utferder. 
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering, basert på innleverte rapporter og en flervalgstest. Begge deler må være bestått.  Emnet vurderes bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor skal vurdere opplegget.
 
Normert arbeidsmengde:

150 arbeidstimer.Opptakskrav:

GSK

Undervisningstid:

90 t (Feltforelesninger, øvinger, utferd). Selvstudium 60 timer.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått