Course code PJH102

PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, januarblokka, .

Første gang: Studieår 2009-2010
Siste gang: 2015V
Fortrinnsrett: <p>BSc i Plantevitenskap.</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Produksjon av planter til mat og fôr, til pryd og rekreasjon, samt plantebruk til grøntanlegg og landskap. Gjennomgang av viktige grupper av kulturplanter/landskapsplanter, bruksområder og kvalitet av planteprodukter. Dyrkingssystemer og dyrkingsmåter. Dyrking i regulert klima. Planteanatomi og morfologi av viktige plante-produkter. Planter i innemiljø for helse og trivsel. Introduksjon til viktige fagdisipliner innen plantevitenskap, som jord og planteernæring, plantevern og plantehelse, planteforedling og plantebioteknologi, og planteformering.


Læringsutbytte:

Studentene skal tilegne seg oversiktskunnskaper om planteproduksjon til mat, fôr, pryd og rekreasjon. De skal kjenne de viktigste kulturplantene og planter brukt i grøntanlegg, deres plantemorfologiske oppbygning og viktige begreper innen dyrking av planter. Emnet skal motivere for basisfag som grunnlag for videre studier i plantevitenskap, det skal gi faglig oversikt over de ulike disiplinene innen plantevitenskap, aktuelle spesialiseringer i studiet og karrieremuligheter.


Læringsaktiviteter:

Øvinger, demonstrasjoner, utferder, oversiktsforelesninger. Utarbeiding av journaler: Muntlig presentasjon.


Læringsstøtte:

Web-støttet undervisning og faglig veiledning fra lærere.


Pensum:

Pensumlitteratur vil bli oppgitt ved emnestart.

Forutsatte forkunnskaper:

-

Obligatorisk aktivitet:

Utferd. Øvelser. Flervalgstest i plantemorfologi. Presentasjon.


Vurderingsordning:

En prosjektoppgave med muntlig presentasjon teller 50 %. Skriftlig eksamen teller 50 %. Begge eksamensdeler skal være bestått. 2 timer skriftlig eksamen.

Sensor:

Ekstern sensor skal godkjenne oppgaveteksten for skriftlig eksamen. Sensor skal evaluere presentasjon av prosjektoppgaven..Merknader:

Emnet er under revisjon.

Normert arbeidsmengde:

300 arbeidstimer.Opptakskrav:

GSK

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Ca. 30 t forelesning. Ca. 120 t øving/utferd/demonstrasjoner.

Eksamensdetaljer: :