Course code PHG113

PHG113 Landskapsplanter - grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Line Rosef
Medvirkende: Camilla Lorange Lindberg, Martin Paliocha, Ellen Marianne Zakariassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig om høsten (augustblokk og høstparallell)
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-LA, B-LI
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det blir undervist i vegetasjonsøkologi, vegetasjonslære, planteanatomi og plantefysiologi. Det blir fokusert på hvorfor og hvordan denne kunnskapen er viktig ved planlegging, plantevalg og skjøtsel av grøntanlegg og ved landskapspleie. Plantekjennskap, ulike vegetasjonstyper og deres viktigste økologiske faktorer blir også undervist i felt.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studenten har kunnskap om plantenes økologi, anatomi og fysiologi samt kunnskap om ulike vegetasjonstyper.

Ferdigheter: Studenten skal kunne beskrive og kjenne igjen ulike vegetasjonstyper og deres miljøfaktorer, plantearter og plantefamilier, samt beskrive planters anatomi og fysiologi, og bruke denne kunnskapen ved planlegging, plantevalg og skjøtsel av grøntanlegg og ved landskapspleie.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne forklare samspillet mellom plantene og deres omgivelser som grunnlag for videre studier innen plantevalg og skjøtsel i grøntanlegg og i landskapspleie.

Læringsaktiviteter:
Kurset vil bestå av forelesninger, øvinger inne og ute og en uke feltundervisning.
Pensum:

Pensum blir publisert i Canvas ved semesterstart. Notater og presentasjoner i Canvas er pensum.  

Til feltkurset kan studentene velge mellom: Lid, J og Lid D. T. 2005. Norsk Flora. Det norske samlaget. 1230 sider. eller Mossberg, B. 2018. Gyldendals store nordiske flora. Gyldendal forlag, 3 utgave. 976 sider.

Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på feltkurset er obligatorisk. Obligatorisk utarbeiding av journal som må godkjennes. Obligatorisk plantekjennskapsprøve må bestås og godkjennes.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden i høstparallellen, A-F, teller 100%
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluerer eksamensoppgavene og den avsluttende eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Augustblokk: 1 ukes feltarbeid (40 timer) En av dagene vil bli lengre enn vanlig arbeidsdag. Høstparallell: 4 timer forelesninger/øvinger i uka
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått