Course code PHG113

PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Line Rosef
Medvirkende: Camilla Lorange Lindberg, Martin Paliocha, Ellen Marianne Zakariassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-LA, B-LI
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omfatter vegetasjonsøkologi og vegetasjonslære, planteanatomi og plantefysiologi. Plantekjennskap, ulike vegetasjonstyper og deres viktigste økologiske faktorer blir også undervist i felt.
Læringsutbytte:

Kunnskap Studenten har kunnskap om plantenes økologi, anatomi og fysiologi samt kunnskap om ulike vegetasjonstyper.  

Ferdigheter Studenten skal kunne beskrive og kjenne igjen ulike vegetasjonstyper og deres miljøfaktorer, plantearter og plantefamilier, samt beskrive planters anatomi og fysiologi.

Generell kompetanse Studenten skal kunne forklare samspillet mellom plantene og deres omgivelser som grunnlag for videre studier innen plantevalg og skjøtsel i grøntanlegg og i landskapspleie.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, feltundervisning.
Pensum:

Pensum blir publisert i Canvas ved semesterstart. Notater og presentasjoner i Canvas.  

Til feltkurset kan dere velge mellom: Lid, J og Lid D. T. 2005. Norsk Flora. Det norske samlaget. 1230 sider. eller Mossberg, B. 2007. Gyldendals store nordiske flora. Gyldendal forlag. 928 sider.

Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på øvinger og utferder er obligatorisk. Utarbeiding av journal som skal godkjennes. Plantekjennskapsprøven må bestås og godkjennes.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F, teller 100%
Sensor:
Sensor brukes etter avtale og evaluerer vurdringen og vurderingsordningen
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Augustblokk: 1 ukes feltarbeid (40 timer) Høstparallell: 4 timer forelesninger/øvinger i uka
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått