Course code PHG113

PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Line Rosef
Medvirkende: Ellen Marianne Zakariassen, John Andersson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-LA, B-LIN
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesningene omhandler vegetasjonsøkologi og vegetasjonslære, planteanatomi og plantefysiologi. Plantekjennskap, ulike vegetasjonstyper og deres viktigste økologiske faktorer blir også undervist i felt.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne forklare samspillet mellom plantene og deres omgivelser som grunnlag for videre studier innen plantevalg og skjøtsel i grøntanlegg og i landskapspleie. Studenten skal beskrive ulike vegetasjonstyper og deres miljøfaktorer, plantearter og plantefamilier, samt beskrive planters anatomi og fysiologi.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, feltundervisning.
Pensum:
Capon, B. 2010. Botany for Gardeners. Third edition. Timber press. 268 sider. Bjerkely, H. J. 2008. Norske økosystemer - økologi og mangfold. Universitetsforlaget. 392 sider. Til feltkurset kan dere velge mellom: Lid, J og Lid D. T. 2005. Norsk Flora. Det norske samlaget. 1230 sider. eller Mossberg, B. 2007. Gyldendals store nordiske flora. Gyldendal forlag. 928 sider. I tillegg utdelte notater i Fronter.  
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på øvinger og utferder er obligatorisk. Utarbeiding av journal som skal godkjennes. Plantekjennskapsprøven må bestås og godkjennes.
Vurderingsordning:
Skriftig eksamen teller 100%
Sensor:
Sensor brukes etter avtale og skal evaluere vurdringen og vurderingsordningen
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Augustblokk: 1 ukes feltarbeid (40 timer) Høstparallell: 4 timer forelesninger/øvinger i uka
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått