Course code PAE302

PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Geir Hofgaard Lieblein
Medvirkende: Anna Marie Nicolaysen, Charles Andrew Francis, Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
22
Undervises i periode:
Emnet starter i i augustblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-AE. Andre som ønsker å ta emnet må få godkjennelse av emneansvarlig og manuelt meldes opp hos SIT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av to sammenkoblede deler: Gruppebasert prosjektarbeid (2) i virkelige situasjoner ute i samfunnet og en individuell refleksjon omkring prosjektarbeidet. Prosjektarbeidet omfatter beskrivelse, analyse og endring av gårds- og matvaresystemer. Forelesninger og seminarer omhandler agroøkologi, økologisk landbruk, lokale og globale matvaresystemer, systemtenkning, læring, handlingsforskning, intervjuteknikk, visjonstenkning, gruppedynamikk, fasilitering, agroøkosystemers struktur og funksjon fra gården til globalt nivå, bærekraft i produksjons-, miljø-, økonomi- og sosiale perspektiver, økologiske prinsipper i planlegging av gårds- og matvaresystemer, matvarefordeling, forbrukersaker om mat og matvareberedskap. Studentene skriver en grupperapport for gårdbrukerne og en for nøkkelklientene i matvaresystemet. De skriver også en individuell refleksjonsrapport som omhandler deres egen læring gjennom hele kursperioden med vekt på agroøkologiske temaer i prosjektarbeidet samt egen utvikling som agroøkolog.
Læringsutbytte:

Key competences

Observation competence: the ability to carefully observe a situation in the field; to create a comprehensive overview of a complex situation; and to allow for examination of the whole situation before drawing conclusions.

Participation competence: the ability to recognise values and goal conflicts of different stakeholders in society; to participate in work "out in the field" with commitment and dedication; and to empathise with the goals and feelings of stakeholders in the field.

Visionary thinking competence: the ability to understand factors that stimulate and block creativity in individuals and groups; to understand the processes that enhance a group’s ability to identify today’s critical challenges and envision a desired future state; and the ability to inspire change by helping a group develop and align around a shared vision.

Reflection competence: the ability to be aware of the role of reflection in personal learning and development; the ability to connect situations in the field to theory related to farming and food systems as well as personal growth and development; and to embrace self-guided learning.

Dialogue competence: the ability to understand the difference between discussion, debate and dialogue; to introduce a group to the purpose and guidelines for dialogue; to identify and formulate questions which stimulate a dialogic approach; appreciate and explore a variety of perspectives and be able to identify and challenge the assumptions behind one’s own and a group’s thinking.

Knowledge

 • Can describe systems by means of general systems theory and concepts
 • Can explain the difference between simple, complex and "wicked" or "messy" problems in human activity systems and between methodologies adequate for dealing with each category
 • Can explain various interpretations and applications of agroecology
 • Can describe farming and food systems (structure, properties and functioning) by means of general systems theory and agroecological theory
 • Can describe the concept of sustainability and approaches to working with it
 • Can explain key prerequisites for sustainability of ecosystems in general and agroecosystems in particular
 • Can describe principles and steps in participatory action learning or inquiry processes

Skills

 • Ability to observe, describe, analyse and facilitate improvement of farming and food systems by means of a holistic, participatory, action-oriented, stepwise inquiry process
 • Ability to work on relationships between parts and the whole and between different goals and worldviews in farming and food systems characterised by complexity, "messiness" and a need for a transition towards improved sustainability

General competences

 • Ability to open-mindedly observe a "messy" situation
 • Ability to participate in observing, describing, analysing and facilitating improvement in a "messy" situation
 • Ability to envision a desired future state
 • Ability to dialogue and communicate
 • Ability to reflect on experiences as linked to relevant theory and personal development
 • Ability of systems thinking
 • Ability to deal critically and constructively with attitudes and value-based choices
 • Ability of open-minded, autonomous and life-long learning
 • Ability to facilitate change processes towards sustainability in farming and food systems
Læringsaktiviteter:
Grunnlaget er erfaringsbasert  læring med situasjoner ute i felten som utgangspunkt. Studentene gjør gruppeprosjektarbeid i virkelige situasjoner. Forelesninger og seminarer er koblet sammen med prosjektarbeidet, som avsluttes med utarbeidelse av to grupperapporter ("klientdokumenter"). I tillegg skal studentene skrive en individuell oppgave der de utforsker sin egen læring gjennom kurset, i relasjon til sentrale agroøkologiske temaer og sin egen utvikling som agroøkologer.
Pensum:
Relevant litteratur blir presentert i klassen.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende i jordbruk, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.
Obligatorisk aktivitet:
Feltekskursjoner, workshops i klasserommet og gruppearbeid, samt alle skriftlige innleveringer.
Vurderingsordning:

Se engelsk tekst.

Vekting av eksamen er: De to grupperapporter teller 40%, individuell refleksjonsrapport teller 30%, muntlig eksamen teller 20% og kursdeltagelse (aktivitet) teller 10%. Alle deler må være bestått. 

Sensor:
Ekstern sensor deltar i hoveddelene av evalueringsprosessen.
Normert arbeidsmengde:
750 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Detaljer gis ved kursoppstart.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer