Course code PAE302

PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Geir Hofgaard Lieblein
Medvirkende: Anna Marie Nicolaysen, Charles Andrew Francis, Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
22
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-AE. Andre som ønsker å ta emnet må få godkjennelse av emneansvarlig og manuelt meldes opp hos SIT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av to sammenkoblede deler: Et gruppebasert prosjektarbeid i virkelige situasjoner ute i samfunnet og en individuell refleksjon omkring prosjektarbeidet. Prosjektarbeidet omfatter beskrivelse, analyse og endring av gårds- og matvaresystemer. Forelesninger og seminarer omhandler agroøkologi, økologisk landbruk, lokale og globale matvaresystemer, systemtenkning, læring, handlingsforskning, intervjuteknikk, visjonstenkning, gruppedynamikk, fasilitering, agroøkosystemers struktur og funksjon fra gården til globalt nivå, bærekraft i produksjons-, miljø-, økonomi- og sosiale perspektiver, økologiske prinsipper i planlegging av gårds- og matvaresystemer, matvarefordeling, forbrukersaker om mat og matvareberedskap. Studentene skriver en grupperapport for gårdbrukerne og en for nøkkelklientene i matvaresystemet. De skriver også en individuell refleksjonsrapport der de tar for seg agroøkologiske temaer i prosjektarbeidet og i tillegg deres egen læring gjennom hele kursperioden.
Læringsutbytte:
Når kurset er avsluttet bør studentene kunne: - Beskrive og analysere gårds- og matvaresystemer - Knytte teoretisk kunnskap sammen med konkret handling - Tilegne seg kunnskap om sin egen læring. I tillegg skal studentene tilegne seg: - Kunnskap om struktur og funksjon i vanlige og alternative (f. eks. økologiske og lokale) gårds- og matvaresystemer. - Kunnskap om sammenhenger mellom disiplinær (delsystem-) kunnskap og systemisk (holistisk) tilnærmingsmåte. - Erfaring med metoder for systemanalyse, inkludert evaluering av bærekraft innenfor en metodologi for deltakende handlingsforskning. - Evne til å håndtere kompleksitet og forandring. - Evne til å koble sammen teori og situasjoner i virkeligheten. - Evne til å kommunisere og tilrettelegge. - Evne til selvstendig og livslang læring. - Erfaring med å håndtere verdigrunnlag og holdninger som del av agroøkosystemet og læringsprosessen. Gjennom case-studier med fokus på endringsprosesser, vil holdningene hos både studenter og aktører i landbrukssystemet behandles eksplisitt. Studentene lærer hvordan de på en kritisk og konstruktiv måte skal håndtere holdninger og verdibaserte valg som viktige systemelementer. Ønskelige holdninger hos studentene er at de er fordomsfrie, kritiske, energiske, bestemte, imøtekommende, utforskende og åpne.
Læringsaktiviteter:
Grunnlaget er erfaringsbasert  læring med konkrete situasjoner som utgangspunkt. Studentene gjør gruppeprosjektarbeid i virkelige situasjoner. Forelesninger og seminarer er koblet sammen med prosjektarbeidet, som avsluttes med utarbeidelse av to grupperapporter ("klientdokumenter\"). I tillegg skal studentene skrive en individuell oppgave der de utforsker sin egen læring gjennom kurset, i relasjon til sentrale agroøkologiske temaer og sin egen utvikling som agroøkologer.
Pensum:
Pensumlitteratur blir presentert i klassen.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad eller tilsvarende i jordbruk, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.
Obligatorisk aktivitet:
Feltekskursjoner, workshops i klasserommet og gruppearbeid.
Vurderingsordning:

Se engelsk tekst.

Vekting av eksamen er: Gruppe rapport teller 40%, individuell rapport teller 20%,muntlig eksamen teller 20% og kursdeltagelse (aktivitet) teller 20%. Alle deler må være bestått. 

Sensor:
Ekstern sensor deltar i hoveddelene av evalueringsprosessen.
Normert arbeidsmengde:
900 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Detaljer gis ved kursoppstart.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått