PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Geir Hofgaard Lieblein

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:22

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:750 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i i augustblokka og fortsetter i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet består av to sammenkoblede deler: Gruppebasert prosjektarbeid (2) i virkelige situasjoner ute i samfunnet og en individuell refleksjon omkring prosjektarbeidet. Prosjektarbeidet omfatter beskrivelse, analyse og endring av gårds- og matvaresystemer. Forelesninger og seminarer omhandler agroøkologi, økologisk landbruk, lokale og globale matvaresystemer, systemtenkning, læring, handlingsforskning, intervjuteknikk, visjonstenkning, gruppedynamikk, fasilitering, agroøkosystemers struktur og funksjon fra gården til globalt nivå, bærekraft i produksjons-, miljø-, økonomi- og sosiale perspektiver, økologiske prinsipper i planlegging av gårds- og matvaresystemer, matvarefordeling, forbrukersaker om mat og matvareberedskap. Studentene skriver en grupperapport for gårdbrukerne og en for nøkkelklientene i matvaresystemet. De skriver også en individuell refleksjonsrapport som omhandler deres egen læring gjennom hele kursperioden med vekt på agroøkologiske temaer i prosjektarbeidet samt egen utvikling som agroøkolog.

Dette lærer du

Se beskrivelse på engelsk.
 • Grunnlaget er erfaringsbasert læring med situasjoner ute i felten som utgangspunkt. Studentene gjør gruppeprosjektarbeid i virkelige situasjoner. Forelesninger og seminarer er koblet sammen med prosjektarbeidet, som avsluttes med utarbeidelse av to grupperapporter ("klientdokumenter"). I tillegg skal studentene skrive en individuell oppgave ("refleksjonsdokument"), der de utforsker sin egen læring gjennom kurset i relasjon til sentrale agroøkologiske temaer og sin egen utvikling som agroøkologer.
 • Relevant litteratur blir presentert i kurset.
 • Bachelorgrad eller tilsvarende i jordbruk, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.
 • Se engelsk tekst.

  Vekting av de delene som inngår i vurderingen: To grupperapporter teller 20%, individuelt refleksjonsdokument teller 50%, muntlig presentasjon teller 20% og kursdeltagelse (aktivitet) teller 10%. Alle deler må være bestått.  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar i hoveddelene av evalueringsprosessen.
 • Feltekskursjoner, workshops i klasserommet og gruppearbeid, samt alle skriftlige innleveringer.
 • Detaljer gis ved kursoppstart.
 • M-AE. Andre som ønsker å ta emnet må få godkjennelse av emneansvarlig og manuelt meldes opp hos SIT.
 • GSK