Detaljer om emnet PAE302

PAE302 Agroøkologi: Handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Geir Lieblein
Medvirkende: Anna Marie Nicolaysen, Charles Andrew Francis, Suzanne Rowena Morse, Tor Arvid Breland
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 og maksimum 22 studenter.


Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: <p>M-AE. Andre som ønsker å ta emnet må få godkjennelse av emneansvarlig og manuelt meldes opp hos SIT.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Emnets innhold:

Emnet består av to sammenkoblede deler: Et gruppebasert prosjektarbeid i virkelige situasjoner ute i samfunnet og en individuell refleksjon omkring prosjektarbeidet. Prosjektarbeidet omfatter beskrivelse, analyse og endring av gårds- og matvaresystemer. Forelesninger og seminarer omhandler agroøkologi, økologisk landbruk, lokale og globale matvaresystemer, systemtenkning, læring, metodologi for handlingsforskning, intervjuteknikk, visjonstenkning, kreativ problemløsning, gruppedynamikk, fasilitering, agroøkosystemers struktur og funksjon fra gården til globalt nivå, bærekraft i produksjons-, miljø-, økonomi- og sosiale perspektiver, økologiske prinsipper i planlegging av gårds- og matvaresystemer, systemøkologi, matvarefordeling, forbrukersaker om mat og matvareberedskap. Studentene skriver en grupperapport for gårdbrukerne og en for nøkkelklientene i matvaresystemet. De skriver også en individuell rapport der de tar for seg agroøkologiske temaer i prosjektarbeidet og i tillegg deres egen læring under utarbeidelse av grupperapporten.


Læringsutbytte:

Når kurset er avsluttet bør studentene kunne: - Beskrive og analysere gårds- og matvaresystemer - Knytte teoretisk kunnskap sammen med konkret handling - Tilegne seg kunnskap om sin egen læring. I tillegg skal studentene tilegne seg: - Kunnskap om struktur og funksjon i vanlige og alternative (f. eks. økologiske og lokale) gårds- og matvaresystemer. - Kunnskap om sammenhenger mellom disiplinær (delsystem-) kunnskap og systemisk (holistisk) tilnærmingsmåte. - Erfaring med metoder for systemanalyse, inkludert evaluering av bærekraft innenfor en metodologi for deltakende handlingsforskning. - Evne til å håndtere kompleksitet og forandring. - Evne til å koble sammen teori og situasjoner i virkeligheten. - Evne til å kommunisere og tilrettelegge. - Evne til selvstendig og livslang læring. - Erfaring med å håndtere verdigrunnlag og holdninger som del av agroøkosystemet og læringsprosessen. Gjennom case-studier med fokus på endringsprosesser, vil holdningene hos både studenter og aktører i landbrukssystemet behandles eksplisitt. Studentene lærer hvordan de på en kritisk og konstruktiv måte skal håndtere holdninger og verdibaserte valg som viktige systemelementer. Ønskelige holdninger hos studentene er at de er fordomsfrie, kritiske, energiske, bestemte, imøtekommende, utforskende og åpne.

Læringsaktiviteter:

Grunnlaget er erfaringsbasert (induktiv) læring med konkrete situasjoner som utgangspunkt. Studentene gjør gruppeprosjektarbeid i virkelige situasjoner. Forelesninger og seminarer er koblet sammen med prosjektarbeidet, som avsluttes med utarbeidelse av to grupperapporter ("klientdokumenter\"). I tillegg skal studentene skrive en individuell oppgave der de tar opp agroøkologiske temaer og deres egen læring ("læringsdokument").


Pensum:

Pensumlitteratur blir presentert i klassen.


Forutsatte forkunnskaper:

Bachelorgrad eller tilsvarende i jordbruk, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.


Anbefalte forkunnskaper:

PAE301: Agroecology: Working with the complexity of farming systems


Obligatorisk aktivitet:

Feltekskursjoner og gruppearbeid.


Sensor:

Ekstern sensor deltar i hoveddelene av evalueringsprosessen.


Normert arbeidsmengde:

900 timer.


Opptakskrav:

GSK


Undervisningstid:

Detaljer gis ved kursoppstart.


Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått