Course code NOVA-404

NOVA-404 Genomikk-basert planteforedling for klimatilpasning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: 2023
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet går i januar 2023 som et NOVA-kurs.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: <p>Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.</p><p>Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen på kursets NOVA-nettside om det er ledig plass på ph.d.-kurs.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil gi ph.d.-studenter teoretisk bakgrunn og praktiske eksempler fra bruk av planteforedlingsmetoder til å tilpasse plantemateriale til nye klimaforhold. Hovedfokus vil være på abiotisk stresstoleranse - og hvordan man kan nytte kunnskap om stressresponser og toleransemekanismer til å foredle kulturplanter med bedre klimatilpasning. I tillegg til å gi eksempler på konvensjonelle foredlingsopplegg og seleksjonsmetoder vil kurset gi god innsikt i nye metoder som markør-basert foredling, genomisk seleksjon, genredigering, "speed breeding" og sensor-baserte fenotypingsmetoder som verktøy for å oppnå planter med bedre stresstoleranse. Det overordnede målet er å støtte utviklingen av bærekraftige matproduksjonssystemer i de nordiske landene.
Læringsutbytte:

Kunnskap

- Forstå de grunnleggende konseptene ved abiotisk stresstoleranse og klimatilpasning

- Forstå hvordan planter med forbedret klimatilpasning kan bidra til et mer bærekraftig jordbruk

- Kunnskap om QTL kartlegging, assosiasjonskartlegging (GWAS) og genomisk prediksjon av avlsverdier som seleksjonsverktøy i planteforedling

- Kunnskap om prinsippene bak genetisk transformasjon og genredigering

Ferdigheter

- Være i stand til å identifisere nødvendig informasjon og velge hensiktsmessige metoder til å gjennomføre et planteforedlingsprosjekt for å utvikle planter med bedre klimatilpasning.

Kompetanse

- Være i stand til å vurdere mulighetene til å foredle spesifikke toleransemekanismer i en kulturplante

- Være i stand til å foreslå nødvendige tiltak for å nå ønskede foredlingsmål.

Læringsaktiviteter:

Studentene bes om å ta med en plakat om deres ph.d.-prosjekt. Studentene vil motta litteratur før kursstart for å kunne forberede en studentforelesning. Det vil ikke være noen oppgaver etter kursoppholdet.

Kurset er basert på forelesninger, case-studier, arbeidsgrupper og plenumsdiskusjoner. Kurset vil fremme kreativ tenking, diskusjoner og idéutveksling mellom ph.d.-studenter, lærere og planteforedlere.

Pensum:
Studentene vil motta litteraturliste i forkant av kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.
Anbefalte forkunnskaper:
Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.
Obligatorisk aktivitet:
Kursforberedelser, studentforelesning og deltakelse på kurssamlingen
Vurderingsordning:
Studentene må presentere en poster av prosjektet sitt og forberede og gi en studentforelesning som utforsker relevante metoder og prinsipper som undervises i på kurset.
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA-ph.d.-kurs organisert av Morten Lillemo, NMBU. Lærere fra NMBU, BOKU, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Helsingfors Universitet og Islands Landbruksuniversitet underviser på kurset. Nærmere kursbeskrivelsen og lenke for påmelding vil bli publisert på NOVAs nettsider:

https://www.slu.se/en/subweb/nova-university-network/

Normert arbeidsmengde:

15 timer forelesninger av lærere

25 timer studentforelesninger, posterpresentasjoner og case-studier

85 timer selvstendig arbeid (lesing av tildelt litteratur, forberede forelesning om et gitt emne, forberede posterpresentasjon)

Totalt: 125 timer

Opptakskrav:

Kurset er ment for ph.d.-studenter med grunnleggende kunnskap om planteforedling og genetikk, planteproduksjon og bioteknologi. Studenter med forskning relatert til planteforedling i deres ph.d.-prosjekt vil bli prioritert.

Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan spørre kontaktpersonen på kursets NOVA-nettside om det er ledig plass på ph.d.-kurs.

Undervisningstid:

15 timer forelesninger av lærere

25 timer studentforelesninger, posterpresentasjoner og case-studier

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått