Detaljer om emnet NOVA-400

NOVA-400 Lineærmodellar i husdyravl

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Tormod Ådnøy
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Første gang: Studieår 2015-2016
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått - E / Ikke bestått