Course code NATF300

NATF300 Bevaringsbiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Medvirkende: Ross Thompson Wetherbee, Ross Thompson Wetherbee
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Innbudte forelesere med høy kompetanse i de relevante temaene og diskusjon av relevante vitenskapelige artikler. Progresjonen er fra teori til praktiske eksempler.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om faget bevaringsbiologi og bevaring av biologisk mangfold. Dette inkluderer relevant kunnskap innen genetikk, demografi, økologi, arealforvaltning og samfunnsvitenskap.

Ferdigheter: Studenten skal kunne tilegne seg relevant bakgrunnsstoff om konkrete utfordringer og faglige problemstillinger innen bevaringsbiologien og bevaring av biologisk mangfold, for å kunne jobbe tverrfaglig med bevaring av biologisk mangfold, samt kunne analysere, presentere og bidra i faglige diskusjoner om disse utfordringene og problemstillingene.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være fortrolig med ulike temaer innen faget bevaringsbiologi, som er relevante for problemstillinger innen bevaring av biologisk mangfold, og kunne bidra i faglige diskusjoner av dette.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, selvstudium.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for faglige spørsmål i kontortida.
Pensum:
Primack, A Primer of Conservation Biology. 5. ed. 2012.. I tillegg utvalgte vitenskapelige artikler om bevaringsbiologi. Alt som fremkommer på forelesningene, inkludert innbudte forelesere, og artiklene er pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL200, NATF200.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen varer 3 timer.
Sensor:
Emnet benytter seg av ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: 30 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til diskusjoner, forelesninger og eksamen: 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning og diskusjoner: 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått