Course code NATF300

NATF300 Bevaringsbiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Medvirkende: Ross Thompson Wetherbee, Ole Gunnar Støen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Innbudte forelesere med høy kompetanse i de relevante temaene og diskusjon av relevante vitenskapelige artikler. Progresjonen er fra teori til praktiske eksempler.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om faget bevaringsbiologi og bevaring av biologisk mangfold. Dette inkluderer relevant kunnskap innen genetikk, demografi, økologi, arealforvaltning og samfunnsvitenskap.

Ferdigheter: Studenten skal kunne tilegne seg relevant bakgrunnsstoff om konkrete utfordringer og faglige problemstillinger innen bevaringsbiologien og bevaring av biologisk mangfold, for å kunne jobbe tverrfaglig med bevaring av biologisk mangfold, samt kunne analysere, presentere og bidra i faglige diskusjoner om disse utfordringene og problemstillingene.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være fortrolig med ulike temaer innen faget bevaringsbiologi, som er relevante for problemstillinger innen bevaring av biologisk mangfold, og kunne bidra i faglige diskusjoner av dette.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, diskusjoner, selvstudium.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for faglige spørsmål i kontortida.
Pensum:
Primack, A Primer of Conservation Biology. 5. ed. 2012.. I tillegg utvalgte vitenskapelige artikler om bevaringsbiologi. Alt som fremkommer på forelesningene, inkludert innbudte forelesere, og artiklene er pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
ECOL200, NATF200.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen varer 3 timer.
Sensor:
Emnet benytter seg av ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: 30 timer. Studentenes egeninnsats i form av forberedelse til diskusjoner, forelesninger og eksamen: 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesning og diskusjoner: 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått