MVI483 Meieriteknologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Siv Borghild Skeie

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:100

Frekvens:Ved oppmelding

Forventet arbeidsmengde:Forelesning: 20 timer. Kollokvier: 100 timer. Selvstudium: 180 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.

Om dette emnet

Emnet er beregnet for PhD-stipendiater som utfører sin forskning innen faget meieriteknologi eller beslektede områder eller der meieriteknologiske emner har en tydelig plass i stipendiatens forskningsarbeid. Vesentlige deler av kurset vil være produktorientert, men bygge på utstrakt kunnskap om melkens bestanddeler og på enhetsoperasjoner i meieriteknologi. Utnytting av melkens komponenter i produktsammenheng, produktenes kvalitet og egenskaper, samt relevant kontroll av produktene og av produksjonsprosessene vil være sentrale temaer i kurset.

Dette lærer du

KUNNSKAP: Studentene skal ha oppnådd en dybdeforståelse innenfor de tema som tas opp i kurset. Kunnskapnivået skal være bragt opp til det siste som er er kjent på området basert på forskningsdokumentasjon. Innen utvalgte meieriteknologiske tema skal kandidatene bringes til fronten av fagets kunnskapsplattform.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å bruke kunnskapen opparbeidet i kurset på egne vitenskapelige problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene er vitenskapelig oppdatert innen meierifag og er i stand til å bruke kunnskapen i egen forskning

 • Kurset gjennomføres med stor individuell arbeidsinnsats innenfor et avtalt omfang av kildemateriale. Studentene kan delta i kollokvier med lærerne som ressurspersoner, forutsatt at studentene er godt forberedt.
 • Emneansvarlig og andre medvirkende lærere vil tilby faglige samtaler som en integrert del av det faglige arbeidet ved instituttet. Det vil bli avtalt spesielle samtaler etter behov. Siden dette er et doktorgradskurs, vil det i stor grad legges opp med individuell vinkling. Kurset vil i stor grad være basert på veiledet selvstudium, med løpende samtaler med emneansvarlig eller andre lærere tilknyttet emnet.
 • Pensum vil i stor grad bestå av tidsaktuelle artikler for å være oppdatert på forskningsfronten innen de utvalgte temaene.
 • Relevant mastergrad, fortrinnsvis med vekt på meieriteknologi. Det gjøres en individuell vurdering av kandidatens forkunnskaper. Forkunnskapene i meieriteknologi bør være på linje med det som oppnås ved å følge masteremner i meieriteknologi ved NMBU.
 • Avsluttende skriftlig eksamen vil være det normale, 3,5 t. Dersom emnet gjennomføres helt på individuelt grunnlag, kan muntlig eksamen eller innlevering av skriftlig(e) oppgave(r) benyttes.
 • Det benyttes ekstern sensor.
 • Gis ved behov.
 • Kollokvier arrangeres etter behov.
 • PhD-studenter med fokus på meierifag/meieriteknologi.
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Realfag