Course code MVI392

MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Medvirkende: Knut Rudi
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset omhandler prosesser fra mat tas inn i munnen til den er omdannet til molekyler som brukes i energiomsetning og oppbygning i menneskekroppen. Anatomiske og fysiologiske egenskaper hos organer som er involvert i fordøyelsen av mat, opptak av næringsstoffer og dannelse av molekyler som går inn i kroppens energibalanse og anabolisme vil bli behandlet inngående. I tillegg gjennomgås tarmens immunsystem og de mest vanlige tarmsykdommene. Det vil også bli gitt en oversikt over mikrobiotaens roller i ernæring og helse.
Læringsutbytte:
Emnet skal øke studentenes helhetlige forståelse av matens innvirkning på menneskekroppen. Emnet er tilpasset studenter på mastergrads og PhD nivå som tar sikte på å arbeid med helsemessige aspekter av ernæring i matvareproduksjon, produktutvikling, forskning og i offentlig forvaltning. Det skal også gjøre dem i stand til å kommunisere med helsefaglig personell.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokviegrupper
Læringsstøtte:

Canvas. Kollokvieveiledning.

Epost: anders.kielland@nmbu.no 

Pensum:
Kollokvieoppgaver definerer pensum. Støttelitteratur består av anbefalt lærebok og oversiktsartikler.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskap i cellebiologi (tilsvarende BIO100), biokjemi (tilsvarende KJB200) og ernæringslære (tilsvarende HFE100). 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F
Sensor:
Karakter fastsettes av faglærer i samråd med ekstern sensor. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 18 timer. Kollokviearbeid 18 timer. Forberedelser og selvstudium: 114 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Hver uke består av en dobbeltime forelesning og en dobbeltime kollokviearbeid med oppfølgning fra lærer. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått