Course code MVI392

MVI392 Fordøyelsessystemets anatomi og fysiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Morten Bjørnar Jacobsen
Medvirkende: Charlotte Ramstad Kleiveland, Tor Erling Lea, Tor Erling Lea
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 50 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter etter 1. oktober i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det vil bli lagt spesiell vekt på tarmenes cellulære anatomi, nevrale, humorale og tilbakevirkende regulatoriske mekanismer, metthetsfølelse og sult, tarmmotilitet, og tarmkanalens betydning for infeksjonsforsvaret. De viktigste funksjonene til magesekken, tynn- og tykktarm, lever og bukspyttkjertel vil bli beskrevet i detalj. Tarmens mikrobiota, og betydningen av mikrobe/vertsinteraksjoner for tarmens barriefunksjon og utviklingen av tarmens immunsystem vil også bli belyst. Studentene vil få erfaring med bruken av medisinsk terminologi.
Læringsutbytte:
Sudentene får oversikt over fordøyelsessystemets biologi og innsikt i de mange ulike elementene og prosessene i fodøyelsessystemet, hvordan de fungerer og virker sammen for å optimalisere næringsopptak og helse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Gruppeoppgaver.
Læringsstøtte:
Lærer kan kontaktes pr. e-post: mjacobse@online.no og tekstmelding til 95143400.
Pensum:
Anbefalt lærebok, utvalgte oversiktsartikler samt nytttige internettpekere vil bli kunngjort senere.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200. Ernæringslære tilsvarende HFE100. Basiskunnskap innen mikrobiologi og cellebiologi.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Gruppepresentasjon og individuell skriftlig eksamen. Karaktersettingen baseres på at gruppeeksamen teller 20 %, mens den individuelle eksamen teller 80%. Begge deler må være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 av et tilfeldig utvalg av besvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger og veiledning: 20 timer. Forberedelser og selvstudium: 130 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og veiledning: 4 timer en dag per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått