MVI382B Kornteknologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Catrin Tyl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:30 t forelesning, 95 t selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset omfatter ulike kornarter (hvete, rug, havre, bygg, mais, ris, sorghum, hirse, spelt, einkorn), deres sammensetning (stivelse, proteiner, kostfiber), teknologiske egenskaper, bruk i ulike produkter (brød, kjeks, kaker, pasta, frokostcerealier, etc.), betydning i kostholdet samt bidrag i en bærekraftig produksjon.

Dette lærer du

Kunnskaper: Studentene skal lære om ulike kornråstoffer og deres potensial for produksjon av forskjellige produkter. De viktigste kornråstoffene vil være hvete, rug, havre, mais og ris. Kornråstoff av mindre økonomisk betydning som einkorn, emmer og spelt vil også bli gjennomgått. Ulike kvaliteter av hvete kan for eksempel brukes til gjæret bakverk, kjeks, kaker, pastaprodukter og som en ingrediens i andre matvarer, mens havre og mais har andre funksjonelle egenskaper og er vanligere ved produksjon av andre produkter som for eksempel frokostkorn.

Ferdigheter: Studentene skal få oversikt over kjemiske og teknologiske egenskaper i de mest brukte kornråstoffene i vårt kosthold. Sammensetning og funksjonelle egenskaper er avgjørende for hvilke produksjonsprosesser som er aktuelle for disse.

Generell kompetanse: Studentene skal lære om oppbygning av kornråstoff samt å vurdere råvarekvalitet ut fra kjemiske og funksjonelle egenskaper. Ulike fremstillingsmetoder for ulike råvarer og produkter vil være med på å illustrere dette.

 • Emnet inneholder forelesninger og selvstudium.
 • Canvas. E-post: catrin.tyl@nmbu.no
 • Velgt kapitler fra Principles of Cereal Science and Technology, Eds.: J.A. Delcour - R.C. Hoseney (AACC) og relevante artikler. Studentene oppfordres også til å søke aktuell litteratur på internett.
 • Bachelorgrad matvitenskap eller tilsvarende
 • Samlet vurdering:

  Semesteroppgave (teller 30%)

  Skriftlig eksamen (teller 70%), 3 timer

 • Ekstern sensor evaluerer eksamensbesvarelser og semesteroppgave.
 • 1x1 og 1x2 timer forelesning per uke. Forelesning kan erstattes av selvstudium.
 • M-MATVIT
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag