Course code MVI382B

MVI382B Kornteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Cerealier, betydning i kostholdet. Kjemisk innhold, teknologiske og helsemessige egenskaper. Stivelse - energi, oppbygging og nedbryting av stivelse. Protein, aminosyresammensetning hos kornarter, funksjonelle egenskaper, betydning for kvalitet til ulike produkter. Fiber, ulike typer fiber i korn, egenskaper og betydning i ernæring. Mineraler og vitaminer, antioksidanter i korn. Kornarter: Hvete, rug, havre og bygg, tropiske kornarter, ris, mais, sorghum og hirse, spesielle kornarter: spelt, einkorn samt bokhvete. Teknologi: baketeknologi, kjeks, kaker, ekstrudering/frokostcerealier, pasta, nisjepregede produksjoner av kornvarer.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære om ulike kornkvaliteter og bruk av korn.
Læringsaktiviteter:
Emnet inneholder forelesninger, laboratoriearbeid, selvstudium og utferd.
Læringsstøtte:
Canvas. E-post: trude.wicklund@nmbu.no, anne.uhlen@nmbu.no 
Pensum:
Principles of Cereal Science and Technology, Eds.: J.A. Delcour - R.C. Hoseney (AACC), artikler. Studentene oppfordres også til å søke aktuell litteratur på internett.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad matvitenskap eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Kunnskap om korn som råvare. Generell næringsmiddelteknologi.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvinger og utferd.
Vurderingsordning:
3 timer skriftlig eksamen (teller 70 %, må være bestått), semesteroppgave (teller 30 %, må være bestått).
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Timeplansikret mot MVI382A
Normert arbeidsmengde:
30 t forelesning, 10 t laboratorieøvinger, 100 t selvstudium, 10 t utferd.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
2x3 timer forelesning eller labøvelser per uke i ca 6 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått