Course code MVI340

MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Valerie Isabelle Lengard Almli
Medvirkende: Paula Varela-Tomasco
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Annet.</p><p>Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse 
  • Metoder innen objektiv sensorikk
  • Kvantitative og kvalitative metoder innen forbrukerforskning
  • Aksept, matvalg og forbrukerholdninger
  • Statistikk og multivariat analyse av sensoriske data
  • Segmentering av forbrukere, faktorer som påvirker oppfattelse av og preferanse for mat, samt generell forbrukerforståelse 
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene vil bli kjent med begreper, metoder, anvendelser og etablert kunnskap i fagfeltet sensorikk og forbrukerforskning i relasjon til mat.

Ferdigheter: Studentene vil kunne planlegge og gjennomføre sensoriske tester og forbrukertester, ved hjelp av trenede dommere og utrenede forbrukere. De vil også kunne behandle data, tolke og kommunisere resultater fra testene. Studentene vil også kunne innhente og forstå litteratur i fagfeltet.

Generell kompetanse: Studentene vil kunne løse forsknings- eller industriproblemstillinger innen sensorisk analyse og forbrukerforståelse. Studentene vil også kunne tolke og diskutere relevant litteratur ved egen refleksjon og kritisk tenkning.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudium. Innføring i temaene vil gis gjennom forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner/diskusjoner i seminarer med emneansvarlig til stede.
Læringsstøtte:

Canvas.

valerie.almli@nofima.no 

Mob. 91166405

Pensum:
Harry T. Lawless and Hildegarde Heymann: Sensory Evaluation of Food, Springer, ISSN 1572-0330, 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i sensorisk analyse tilsvarende MVI240, samt kunnskaper i statistikk tilsvarende STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
Råvare- og teknologikunnskap innen matvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid og seminarer.
Vurderingsordning:
En ukes hjemmeeksamen, i form av skriftlig rapport over oppgitt emne. Teller 100%
Sensor:
Ekstern sensurering av skriftlig rapport.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. Ca 40 timer forelesninger, 20 timer gruppearbeid, 90 timer selvstudium, inkludert hjemmeeksamen.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Tre ukers intensivkurs. Ca 40 timer forelesninger, 20 timer gruppearbeid fordelt på tre uker.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått